Kul hos C4 Contexture
Lina Holmström, Solidar, Alexandra Björnham och Paul Alvarado Mendoza, båda Tensaii, har kul tillsammans med kursledaren Oskar Malmström under den workshop med IBM Bluemix som C4 Contexture arrangerade.

Snabb väg till appar i molnet

Att bygga applikationer i molnet behöver inte vara svårt. Det upptäcker startups och företag under en workshop i Umeå med IBM Bluemix.

Ett tjugotal anställda från såväl stora IT-företag som nya startups deltar då C4 Contexture bjuder in till workshop med IBM Bluemix. Syftet är att visa hur applikationer i molnet snabbt kan byggas och hanteras utifrån de 140 mikrotjänster som finns i Bluemix-plattformen.

Koncentrationen bland deltagarna är mycket hög och även om erfarenheterna är olika så är alla snabbt igång med övningarna. En av uppgifterna är att koppla upp gyrofunktionen i den egna mobiltelefonen mot IBM Bluemix för att grafiskt kunna visa mobilens läge om den höjs, sänks eller vrids.

– Jag vill att deltagarna ska få se hur lätt det är att komma igång med plattformen även utan teknisk bakgrund. Har du en idé ska du snabbt kunna göra något av den. Det brukar folk tycka är häftigt, säger Oskar Malmström, teknisk lösningsspecialist från IBM och kursledare för dagen.

Startups hittar många användningsområden
Frode Langmoen, även han kursledare från IBM, berättar att ett stort antal startup-företag redan använder sig av IBM Bluemix. Bredden av tillämpningar är stor. Ett exempel är en applikation som analyserar hur språket i ett CV är skrivet, tonaliteten. Ett annat startup har tagit fram bildigenkänning för underhåll av järnvägsräls, ett tredje har använt Bluemix i marknadsföring kopplat till reklamfilmer.

– Flera startups som jag jobbar med använder Bluemix-plattformen för att snabbt komma igång med en prototyp som de kan visa upp för exempelvis investerare, säger Frode Langmoen.

– Tid är pengar för startups och när de vill komma igång snabbt är det här en bra väg, fortsätter han.

Gratis ett år
För att ge fler startup-företag tillgång till Bluemix erbjuder IBM särskilda entreprenörsprogram som innebär att startups får använda Bluemix gratis i ett år.

– På så sätt hinner de komma igång med kunder och börja ta betalt för sina tjänster, säger Frode Langmoen.

Men även om tanken med Bluemix från början var att nå de mindre bolagen så har också många större företag upptäckt vad plattformen kan innebära för deras innovativa processer.


Djup koncentration när deltagarna på C4 Contextures workshop om IBM Bluemix bygger nya applikationer för molnet.

Ger många tankar
Två av deltagarna under workshopen är Lina Holmström, UX-designer på Solidar, och Alexandra Björnham, teknisk projektledare på Tensaii.

– Det är intressant eftersom det finns så många olika infallsvinklar. Jag får många tankar kring hur vi på företaget kan använda det här, säger Lina Holmström.

Alexandra Björnham testar under workshopen att bygga en applikation som med en graf visar hur ofta IBM nämns på Twitter.

– Det gick snabbt, det tog bara några minuter, konstaterar hon.

– Det här är så basalt så att juniora utvecklare och yngre förmågor kan vara med, fortsätter hon.

Vill entusiasmera
Fredrik Wernstedt från C4 Contexture är mycket nöjd över dagen.

– Det är lite hackathon-stämning här. Deltagarna får utveckla de applikationer som de vill. Det kan vara kopplingar till internet of things eller kognitiva tjänster som språkförståelse.

– C4 Contexture jobbar med IBM sedan länge så det är naturligt för oss att kunna visa på vilka möjligheter som finns. Med den här workshopen vill vi entusiasmera IT-Umeå och skapa interaktion över företagsgränserna.