Eva-Marie Marklund
Eva-Marie Marklund, Region Västerbotten, kommenterar regeringens satsning på bredband.

Snabbt bredband till alla är regeringens mål

Minst 1 Gbit/s till hushåll och företag. Det är regeringens mål för bredband 2025.

Sverige har fått en ny bredbandsstrategi med ambitiösa mål för den svenska bredbandstillgången. Enligt den nya strategin ska Sverige till 2025 ha bredbandstillgång enligt:

  • 98 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

Regeringen skjuter in 5,5 miljarder inom landsbygdsprogrammet och regionalfondsprogrammen för att målen ska nås.

– Det är bra att regeringen vill satsa på en generös bredbandsförsörjning i Sverige, säger Eva-Marie Marklund, berättar Eva-Marie Marklund, bredbandskoordinator vid Region Västerbotten.

– Bredbandet är utan tvekan en av de allra viktigaste faktorerna för att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas, såväl glesbygden som storstäderna. Om resurserna för att nå målen inte räcker utgår vi från att regeringen tar ställning för ytterligare finansiering, fortsätter hon.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 18 januari, 2017Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

18 januari, 2017