Robotar i Umeå
Roboten Pepper finns redan i Umeå där forskare kommer att vidareutveckla den för att den ska kunna förstå hur en en människa mår. På bilden forskarna Suna Bensch, Thomas Hellström och Lennart Edblom från Umeå universitet.

Snart förstår roboten hur du mår

Är du ledsen eller glad? Trött eller pigg? Nu kommer robotar som förstår hur du mår och anpassar sig efter det.

Robotföretag och forskare i Umeå och Europa ska utveckla robotar som kan förstå om du är ledsen eller glad, trött eller pigg. Det handlar om så kallade sociala robotar som kan anpassa sig till människors känslor och handlingar. Syftet är kunna använda dem i äldrevård.

Redan finns den avancerad sociala roboten Pepper på Institutionen för datavetenskap. Den kommer att ligga till grund för nya funktioner som innebär att roboten kan interagera med människor inte bara genom att vara fysiskt närvarande, utan även genom att kommunicera socialt, till exempel genom att uppfatta om användaren är ledsen eller glad, om den är trött eller pigg. Roboten kan då anpassa sig efter människans situation och behov, och kan exempelvis föreslå aktiviteter som att ringa upp anhöriga eller boka teaterbiljetter.

Utvecklingen av de sociala robotarna leds från Umeå universitet och femton doktorander från hela världen ska fokusera på detta i EU-projekt Socrates som leds av Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Uminova Innovation ger affärsutveckling

Inkubatorn Uminova Innovation deltar genom att hjälpa doktoranderna i Umeå med affärsutveckling kopplat till forskningen. Liknande organisationer hjälper doktoranderna vid de andra universiteten.

– Syftet med projektet är att forskningen ska lösa verkliga behov, och vi har därför samlat inte bara akademiska experter utan även robotföretag och organisationer som jobbar med affärsutveckling och dessutom äldrevård. Det kommer att bli en stimulerande utmaning att få till ett fungerande samarbete mellan alla dessa parter som normalt inte jobbar tillsammans, säger Thomas Hellström, professor och en av koordinatorerna för projektet.

Teknik och interaktionsdesign

Forskningsprogrammet kommer att rymma allt från design av teknik och hårdvara till interaktionsdesign, användarstudier och robotetik. Rekryteringen av de femton doktoranderna pågår och förväntas vara klar 1 april 2017.

Två av doktoranderna kommer att anställas på Umeå universitet.

– Umeådoktoranderna kommer att jobba med robotar som kan förstå tal och även tala själva. Speciellt fokus kommer att ligga på hur man tolkar språk utifrån långsiktiga mål, och hur man hanterar plötsliga byten av samtalsämnen, flertydigheter, och missförstånd, säger Suna Bensch, forskare och en av koordinatorerna för projektet.

Inom projektet har ett konsortium bildats av sju universitet och forskningsinstitut, tre industriella partners, två slutanvändarorienterade partners och tre affärsorienterade organisationer. Umeå universitet fungerar som samordnare.

– De som går igenom doktorandutbildningen kommer alltså bli robotforskare väl lämpade för en framtida karriär inom både akademi och industri, säger Lennart Edblom, universitetslektor och administrativ koordinator för projektet.

Om forskningsprogrammet:

Projektet Socrates (Social Cognitive Robots in The European Society) löper under fyra år och har en total finansiering på 3,9 miljoner euro. Projektet är en del av Marie Sklodowska-Curie-programmet inom EU:s stora Horizon 2020-satsning.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 14 oktober, 2016Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

14 oktober, 2016