Policy för Svenska kyrkan
Mattias Hallberg från Svenska kyrkans nationella nivå berättade om den policyn. Lyssnade gjorde bl a Björn Malmehed, organist i Umeå Maria församling och Martin Garlöv, kommunikationskonsult och föreläsare.

Sociala medier viktigt för Svenska kyrkan

Respektera andras åsikter, sträva efter dialog, berätta tydligt vem du är, svara inte i ilska och sprid inga rykten. Svenska kyrkans nya policy för sociala medier är en tydlig guide för anställda som ger sig ut på internet.

Svenska kyrkan är en av landets första organisationer som antagit en
policy för sociala medier. Många inom kyrkan har frågat efter en policy som denna, berättar Mattias Hallberg, från Svenska kyrkans nationella nivå, när han i Tegs kyrka i Umeå möter närmare 160 anställda som jobbar med barn och ungdomar inom Svenska kyrkan i Västerbotten och Norrbotten.

– Det är jätteviktigt att vi finns med i sociala medier. Det är avgörande, säger Mattias Hallberg inspirerande, till deltagarna på kursen.

 

Möter församlingsbor på internet

Närvaron på de sociala medierna ökar inom Svenska kyrkan. Förutom de nationella enheterna har idag mer än 200 församlingar en officiell sida på Facebook, dessutom har ett stort antal konfirmandgrupper, ungdomsgrupper och körer också skapat egna Facebook-sidor.

Det märks också att intresset är mycket stort bland de som lyssnar till Mattias Hallberg. Många av dem har kontakt med barn, ungdomar och föräldrar via nätet. På Facebook, Twitter, bloggar och andra sociala medier informerar de anställda om möten och gudstjänster, men här kan också mer själavårdsliknande kontakter tas.

Främst är det Facebook som är den vanligaste kanalen utåt och samtalen är många under fikapausen om olika erfarenheter man haft i mötet med församlingsbor på internet. Medan några har stor vana har andra precis bara börjat ta sina första steg ut på nätet, som en kvinna som berättar att hon nästan smög med att öppna Facebook för att komma i kontakt med en av församlingens ungdomar som hon inte hade telefon till.

Policy som ger stöd

Den policy som antagits av Svenska kyrkan har som mål att ge stöd till både de vana och de mer ovana internetanvändarna bland de anställda.

– Svenska kyrkan vill bejaka att anställda tar sig möjligheten att delta i digitala nätverk, förklarar Mattias Hallberg, som hoppas att den nya policyn ska hjälpa fler att vara aktiva på internet.

Svenska kyrkans policy för sociala medier

Den policy som Svenska kyrkan antagit på på nationell nivå erbjuder man nu också de lokala församlingarna att ansluta sig till. För att göra det enkelt har man valt att hålla policyn kortfattad till tio konkreta punkter för att det ska vara enkelt att ta till sig den.

Policyn innehåller tio korta punkter.
Ladda ner hela dokumentet.

1. Var transparent och tydlig
2. Bidra med din kompetens
3. Var ärlig och ansvarstagande
4. Var tillmötesgående och visa gott omdöme
5. Respektera andras sätt att uttrycka sig
6. Skydda konfidentiella interna uppgifter
7. Respektera upphovsrätten
8. Var varsam med Svenska kyrkans resurser
9. Samarbeta med experter inom IT och säkerhet
10. Uppmärksamma rätt person på felaktigheter som cirkulerar

Text och foto: Mikael Hansson