Sogeti och Skellefteå Kraft
Fr. vänster; Jonas Ellman (Skellefteå Kraft), Peter Selin (Skellefteå Kraft), Stefan Ek (Sogeti), Egil Lindström (Skellefteå Kraft), Tommy Eriksson (Sogeti), Fredrik Wiik (Skellefteå Kraft), Stefan Hällbom (Sogeti) och Hans Wigdahl (Sogeti).

Sogeti inför nytt affärssystem inom Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft investerar i en ny affärssystemlösning för att öka kvalitet och effektivitet inom företaget och gentemot slutkunderna. Systemet har tagits fram i samarbete med Sogeti.

Samarbetet mellan det ledande energiföretaget
Skellefteå Kraft
och
Sogeti, ett av Sveriges största IT-konsultföretag, fortsätter. Efter att tidigare framgångsrikt levererat bland annat externa webbplatser och personanpassade intranät till Skellefteå Kraft inför nu Sogeti ett nytt affärssystem inom företaget. Funktionalitet från affärssystemet integreras med intranätet på ett rollbaserat sätt för att effektivisera ytterligare.

Viktigt med systemstöd

– Som ett ledande energiföretag är det viktigt för oss att ha väl fungerande systemstöd. Avsikten med införandet är att vi klart ska öka kvalitén och effektiviteten vad gäller våra administrativa systemstöd, bland annat för ekonomi, inköpsprocessen och projektstyrningen inom koncernen, säger Peter Selin, chefscontroller inom Skellefteå Kraft.

Projektet omfattar införande av stöd för ekonomi, redovisning, inköp, lager samt projekthantering, inklusive tidregistrering. Basen är affärssystemet Dynamics AX, en flexibel affärssystemlösning från Microsoft som investerat kraftfullt i plattformen de senaste åren.

Kombinera med intranät

– Att kombinera det nya affärssystemet med intranätet på ett rollbaserat sätt, som man nu gör på Skellefteå Kraft är ett mycket bra sätt att ytterligare förstärka sin affärssystemlösning. Många gör just som Skellefteå Kraft och nyttjar vårt SEAMLESS-koncept, det vill säga använder sig av flera av Microsofts olika plattformar för att snabbast möjligt ta fram nya moderna IT-lösningar och på ett effektivt sätt integrera dem med de befintliga systemstöden för verksamheten, säger kundansvarig Tommy Eriksson.

Sogeti, med sina cirka 140 konsulter lokalt i regionen kring Skellefteå, har en stark ställning på marknaden och i projektet bidrar experter från Sogeti Center of Microsoft Excellence i Umeå samt från företagets nationella Sogeti Dynamics Center.

Den första fasen av projektet beräknas vara genomförd i oktober 2011.