Conny Björnehall.
Sogeti tänker ta med sig svenska företag till Silicon Valley för att de ska få inspireras av startup-kulturen. Conny Björnehall på Sogeti i Umeå driver satsningen.

Sogeti tar svenska företag till Silicon Valley

Sogeti tar svenska företag till Silicon Valley för att möta den amerikanska startup-världen. Utbytet ingår i en större satsning på startup-innovationer som Sogeti gör.

– Vi har starka innovationscenter över hela världen i form av Sogeti Labs. Vårt främsta ligger mitt i Silicon Valley i Kalifornien där många av de stora kända startup-bolagen har bildats. Dit ska vi ta svenska företag för att de ska få träffa startups som jobbar med allt från VR, augmented reality och drönare till annan teknik, säger Conny Björnehall, digital utvecklingsledare på Sogeti i Umeå.

– Det är något särskilt med den miljön, det sitter en kultur i väggarna där med en energi som vi vill att svenska företag ska inspireras av.

Conny Björnehall arbetar till vardags på Sogeti med det som kommit att kallas den digitala transformationen. Han håller ett särskilt öga på ny teknik och hur den förändrar såväl människors liv som företagens möjligheter att göra affärer.

Startups lär sig snabbt

Många av de digitala förändringarna har framför allt unga startup-bolag varit duktiga på att ta till sig, påpekar Conny Björnehall. Det är något som han vill att också traditionella stora företag ska lära sig av. Därför kommer Sogeti inte bara ta med sig företag över till Silicon Valley. Tanken är att också hemma i Sverige låta de olika bolagen mötas och inspireras av varandra.

Fördelen som startup-bolag har är att de inte bär med sig den ryggsäck som mer traditionella företag kan ha med de stora organisationer och den infrastruktur som man investerat i, menar Conny Björnehall.

Lära sig av varandra

– Om man kan plocka in startup-tänket i de stora tyngre företagen så kan man få en bra mix. Då kan startups göra inspel och driva vissa frågor.

Ett exempel som Conny Björnehall pekar på är startup-bolagens snabba möjlighet att testa sina idéer på kunder för att möta deras behov.

Testa nya marknader

De stora företagen kan också lära sig av startup-företagens metoder att pröva om det finns en marknad för en ny produkt eller tjänst.

– Om du som stort företag lanserar en färdig produkt med kampanj och allt, och plötsligt ser att den inte slår, då kan du förlora hur mycket pengar som helst. Startups provar istället hela tiden, funkar det inte provar man något annat, säger Conny Björnehall.

Men startup-bolagen har i sin tur också möjlighet att lära av de traditionella företagen. Ett exempel Conny Björnehall nämner är att startup-bolag kan få problem med att kunna skala upp och växa.

– Där kan de lära sig av de större företagsorganisationerna, säger Conny Björnhall.

Första resan till Silicon Valley kommer att ske under våren 2017. Målet är sedan att kontinuerligt åka med nya företag för att hämta hem den inspiration som Silicon Valley kan ge.