David Sundqvist, Atea, Karolina Drobotowicz, sommarentreprenör, Jörgen Winqvist, Atea, och Wiktor Szulfer, sommarentreprenör.
Det har varit Inspirerande och en riktig energi-boost att jobba med sommarentreprenörerfrån Uminova Innovation, menar Jörgen Winqvist, Atea. På bilden från vänster: David Sundqvist, Atea, Karolina Drobotowicz, sommarentreprenör, Jörgen Winqvist, Atea, och Wiktor Szulfer, sommarentreprenör.

Sommarentreprenörer: ”Inspirerande att jobba nära startups”

Det har varit en riktig energi-boost att jobba med sommarentreprenör från Uminova Innovation, menar Jörgen Winqvist, platschef på Atea i Umeå.

Under sommaren har studenterna Karolina Drobotowicz och Wiktor Szulfer från Polen fått möjlighet att driva företag som sommarentreprenörer. Sammanlagt är det 26 studenter som på så sätt startat företag i Uminova Innovations regi under sommaren.

Infotech Umeå frågade Jörgen Winqvist på Atea hur han ser på att anlita sommarentreprenörer.

Vad är fördelarna med att engagera sommarentreprenörer?
– Att bidra till att fler sommarentreprenörer kan genomföra uppdrag i Umeå är inte bara en bra sak att sponsra utan det är även väldigt inspirerande för oss att få jobba nära startups. Inom ramen för uppdraget startar entreprenörerna upp många gånger sitt första företag i karriären. Genom vårt stora kontaktnät på Atea, på den lokala marknaden i Umeå samt bland ledande tillverkare av it infrastruktur ger vi sommarentreprenörerna förutsättningar att få arbeta med utmanande frågeställningar hos kunderna tillsammans med nya tekniska lösningar, fortsätter Jörgen Winqvist.

– Detta är en sann win-win-win. En kund får en ”skjuts” i idéprocessen kring nästa steg av sin affärsutveckling genom pigga, engagerade studenter som utmanar, kommer in och tänker utanför det traditionella inom företaget. Entreprenörerna själva bygger sin CV genom att göra ett verkligt uppdrag där kunden har ett verkligt behov. Och slutligen, vi på Atea älskar rollen att få bidra till att stärka möjligheten att få behålla jobben inom it i Umeåregionen, säger Jörgen Winqvist, platschef för Atea i Umeå.

De sommarentreprenörer ni har anlitat har jobbat i ett projekt med Norra Skogsägarna, vad har de kunnat bidra med där?
– Problembakgrunden hos kunden var ensamarbetande medarbetare som rör sig i områden i skogen med ibland begränsad eller ingen täckning. I tillfälle av olycka finns hjälpmedel på marknaden för att larma via satellituppkoppling men det kräver ett antal moment, som exempelvis att fälla upp en antenn, för att få utrustningen att sända ut hjälpsignalen, säger Jörgen Winqvist.

– I projektet har sommarentreprenörerna genomfört idégenerering, marknadsanalys, kravfångst och satt ihop ett antal konceptuella lösningar. Tankar kring accelerometers som känner av en ”man-down” finns i materialet. Likaså hur man skulle kunna använda medarbetarens tjänstebil som förlängningspunkt för att brygga över till ett lokalt radionät, berättar Jörgen Winqvist.

Skulle du rekommendera andra företag att anlita sommarentreprenörer?
– Absolut! Genom att stötta framtidens studenter med en ersättning så de kan genomföra spännande uppdrag och ge kundnytta samtidigt som vi på Atea utvecklar oss själva ger en energi-boost. Till skillnad från en reklamskylt i en idrottshall, med vår logga, känns detta mer i linje med vår vision på Atea. Tillsammans bygger vi Sverige med it, säger Jörgen Winqvist.