MakeIT 2016
Det är femte året i rad som IT-sommarjobbet anordnas och i år är det IT-företaget CGI som håller samman sommarjobbet.

Sommarjobb ska locka unga till IT-branschen

Att jobba med IT är roligt. Det ska 22 ungdomar få upptäcka när de sommarjobbar med att bygga hemsida åt MakeIT-nätverket som stöttar IT-branschen i Umeå.

22 ungdomar, alla omkring 17 år, har fått IT-sommarjobb i Umeå denna sommar. Uppgiften är att bygga en hemsida åt MakeIT-nätverket som jobbar för att öka IT-intresset hos unga i Umeå och locka fler unga till IT-utbildningar vid universitetet. I MakeIT ingår IT-företag i Umeå, Umeå universitet och Umeå kommun. Samordnare är Umeå Näringslivsservice.

Från idé till kodning
Ungdomarna deltar i hela processen från idé och design till kodande och skapandet av hemsidan. De får lära sig HTML, CSS och JavaScript för att kunna leverera enligt den kravspecifikation MakeIT-nätverket formulerat. Till sin hjälp har de två handledare från Umeå universitet, Julia Westman och Olle Sundin, som båda läser IT-utbildningar. Julia studerar Interaktion och Design, och Olle, Teknisk Datavetenskap.

Det är femte året i rad som IT-sommarjobbet anordnas och i år är det IT-företaget CGI som håller samman sommarjobbet.

Agil metod
– Under arbetsplatsbesöket hos oss på CGI fick ungdomarna genomföra en workshop i Scrum, en agil systemutvecklingsmetod. För att snabbt kunna påbörja byggfasen användes Lego som material och inte programkod, som annars är det vanliga när metoden används, berättar Johan Vesslén, projektledare för sommarjobbarna på CGI.

– Sommarjobbarna har delats in i grupper där de, inom grupperna, ansvarar för olika delar av den prototyp som skall levereras. Som en del i detta skall de även kontakta de deltagande företagen i MakeIT för att få logotyper och information om företagen som skall finnas med på hemsidan, berättar Johan Vesslén.

Arbetet har genomgått en idé- och designfas där gemensamma beslut tagits kring utformningen av hemsidan och just nu befinner sig projektet i en byggandefas. Arbetet inspireras av ett Scrum-liknande arbetssätt där morgonmöten och retrospekt genomförs dagligen för att hela tiden ha koll på var i arbetet alla team befinner sig samt för att lära sig av både sitt eget arbete men också kunna dra lärdom från de andra grupperna.

– Detta är även en fördel genom att grupperna kan hjälpa varandra att lyckas, förklarar Johan Vesslén.

Redovisning i augusti
Torsdag den 7 juli får ungdomarna presentera hemsidan för representanter för MakeIT-nätverket och visa hur den svarar mot kravspecifikationen.

Ungdomarna har även fått prova Virtual Reality-teknik hos Codemill och fått lyssna till hur de arbetar. Andra företag som besöks under sommarjobbsperioden är Paradox Interactive och Knowit.

Deltagande företag och organisationer i MakeIT-nätverket:

 • Umeå Näringslivsservice
 • Acino
 • CGI
 • Cinnober
 • Codemill
 • Dohi Agency
 • Hi5
 • Infotech Umeå
 • Institutionen för Datavetenskap, Umeå universitet
 • ITS, Umeå universitet
 • Knowit
 • NTI gymnasiet
 • Paradox Interactive
 • Sogeti
 • Spacetime Communiations
 • Tieto
 • Umeå kommun, grundskolan
 • Umeå kommuns IT-funktion