Sommarjobb i Umeå
Sommarjobbande gymnasieungdomar lär sig programmering och samlar data till Umeå kommuns öppen data-projekt. Längst fram i bild handledarna Adam Dahlgren och Olle Sundin, båda studenter på teknisk datavetenskap vid Umeå universitet.

Sommarjobbande ungdomar lär sig programmera

Sommarjobbande gymnasieungdomar i Umeå får lära sig programmering. Förhoppningen är att flera av dem ska söka sig vidare till it-utbildningar vid universitetet.

It-branschen i Umeå växer så det knakar och inom bara några år förutspås behovet av kompetens vara större än vad universitetet kan tillgodose i form av utexaminerade civilingenjörer. Flera it-företag kan redan berätta om vissa problem med rekrytering av nya medarbetare.

Inom it-nätverket MakeIT, som startats i Umeå för att locka fler unga att intressera sig för it-utbildningar, finns några av stadens it-företag som Acino, Tieto, Sogeti, Vitec och Knowit, tillsammans med Umeå kommun och Umeå universitet. Tillsammans vill de profilera Umeå som en it-stad men för att uppnå det krävs mer kompetent arbetskraft. Det är här som årets sommarjobb för 18 gymnasieungdomar kommer in. Ledda av två universitetsstudenter som sina handledare kommer de under några sommarveckor att jobba med det öppna data-projekt som Umeå kommun driver.

Nätverket MakeIT

Nätverket MakeIT står bakom projektet och it-företagen delar upp projektets period mellan sig och ställer upp med tekniksupport och stöd för handledarna under en veckas tid. Utöver it-företagen finns även ITS vid Umeå universitet samt Näringslivsservice och IT & Telefoni vid Umeå kommun representerade i nätverket.

Sommarjobbarna har som uppgift att bygga upp datamängder till öppen data-projektet Umeå Opendata genom att geomarkera sådan data som inte kommer att ändras nämnvärt över tid. Det kan exempelvis gälla historiska fotografier, publika konstverk, kommunens idrottsanläggningar, installationer för funktionshindrade som parkeringsplatser och ramper samt cykelparkeringar i centrum.

Programmerar

Ungdomarna får även skapa komponenter på plattformen SATIN för att visa insamlad data. Detta utförs av handledarna under tiden som ungdomarna samlar in data. Komponenterna används sedan under de sista arbetsdagarna av ungdomarna för att skapa egna webbapplikationer.

– Allt har gått mycket bra. Alla ungdomar är intresserade av programmering och många har testat lite innan så vi har utökat deras arbetsuppgifter till att också skapa komponenter med stöd av SATIN-plattformen, säger Jenny Österlund på Acino.

Sommarjobb i Umeå

Sommarjobbande ungdomar bidrar till att Umeå kommuns öppna data-projekt växer.

Foto: Jenny Österlund