Lars Stenlund och Olof Sandberg, grundare av Vitec.
Lars Stenlund och Olov Sandberg, grundare av Vitec.

Sommarrusning för Vitecs aktie

Vitecs aktie rusar. Senaste månaden har Umeåbolagets aktie stigit med 24 procent. På tre år har aktien stigit med 248 procent.

Umeåbolaget Vitecs stadiga tillväxt sett över flera år har gett stort förtroende på aktiemarknaden. Vitec är ett av Umeås få börsnoterade företag och har genom åren, om än med någon dipp ibland, presenterat en stadig kurva uppåt i aktiens värde. Sedan sommaren 2014 har aktien stigit med nära 248 procent, från 25 kronor till 87 kronor. Det är en uppgång som håller i sig också nu under sommaren då aktien stigit med hela 24 procent på bara drygt en månad. Vitecs aktie handlas idag på Mid Cap på Nasdaq Stockholm.

Förvärv av nya bolag
Vitecs strategi för att växa ligger till stor del i uppköp av mindre bolag. Det senaste förvärvet skedde så sent som i juli 2017 då danska programvarubolaget MV-Nordic A/S köptes. Bolaget erbjuder programvara till utbildningssektorn i Danmark, Norge och Sverige. Den huvudsakliga produkten är en molnbaserad tjänst för personer med läs och skrivsvårigheter.

De senaste åren har Vitec köpt upp tre till fyra bolag per år, något som enligt vd Lars Stenlund är en strategi som företaget kommer att hålla fast vid. För att få muskler till dessa förvärv tog Vitec i juli in ytterligare 200 miljoner kronor i lån från Nordea. I kassan har Vitec därmed 450 miljoner tillgängliga för sådana framtida förvärv.

– Antalet aktiva förvärvsdialoger är fortsatt högt och vi lägger kontinuerligt resurser på att vidareutveckla dessa dialoger. Vi ser goda förutsättningar till fortsatt förvärvsbaserad tillväxt, kommenterar Lars Stenlund, vd för Vitec, i den halvårsrapport för 2017 som företaget nyligen publicerat.

Affärsmodell
Förutom uppköp av nya bolag bygger Vitecs affärsmodell på abonnemang av molnbaserade produkter, så kallade SaaS-avtal, vilket ger ett kontinuerligt flöde av intäkter, något som Lars Stenlund menar är långt bättre än traditionell licensförsäljning eller försäljning av produkterna.

– Av koncernens ca 75 procent repetitiva intäkter är idag 40 procent SaaS-avtal, dvs enligt en abonnemangs­modell av modernt snitt. Vitec fortsätter att konvertera mot fortsatt ökande andel SaaS-avtal vilket sker vid nyförsäljning eller när befintliga kunder uppgraderar. Kundfördelarna med SaaS-modellen blir alltmer kända i och med digitaliseringen, en generell trend som stärker våra specifika möjligheter att transformera vår affärsmodell, kommenterar Lars Stenlund.

Om Vitec
Viteckoncernen har 580 medarbetare runt om i Norden och omsatte 675 miljoner kronor år 2016. Huvudkontoret och större delen av koncernledningen finns i Umeå. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm.