Ignite Sweden i Umeå
Under en heldag fick fem storföretag träffa 18 startup-bolag från norra Sverige. Sara Hamlin ansvarig för startup-verksamhet inom Eon, till vänster, var en av representanterna från stora bolag. Här i samtal med arrangörerna Linda Krondahl och Stina Lantz från Things och Maria Olofsson, Uminova Innovation.

Spännande startups möter storföretag

Många stora företag söker idag startups för att hitta nya affärsmodeller och andra sätt att jobba på. Ignite Sweden och Uminova Innovation har erbjudit startups en heldag med Pfizer, Eon, Alfa Laval, ABB och Varberg Energi.

Allt fler stora bolag söker sig till startups för att få in nya idéer och öka takten på sin egen innovation. Många är på tå för att hitta nya samarbeten.

Det blev tydligt i veckan när Umeå besöktes av de fem stora industribolagen Alfa Laval, ABB, Eon, Pfizer och Varberg Energi som alla vill knyta kontakt med startups i norra Sverige. Under en heldag fick de träffa 18 startup-bolag under sammanlagt 37 möten.
Bakom arrangemanget står satsningen Ignite Sweden tillsammans med inkubatorn Uminova Innovation.

Handplockade bolag

Startup-bolagen har i förväg ansökt om att vara med och kvalitativa matchningar har genomförts efter en noggrann urvalsprocess, allt för att ge så bra möjligheter som möjligt för bolagen att hitta samverkan att gå vidare med.

Går till USA

Konkurrensen om svenska startups är stor. Världens ögon riktas mot Sverige eftersom här finns många starka startup-bolag som gjort internationell succé. Det är bra, men det finns också en fara i det, menar Stina Lantz, ansvarig för Ignite Sweden.

– Många svenska startups hittar sina första kunder i USA. På sikt försvinner de då också till USA. Det innebär att vi inte behåller våra startups i Sverige och inte ens i Europa. Svenska storföretag blir då lidande för de får inte tillgång till de här innovationerna, konstaterar hon.

Ignite Sweden vill istället verka för att svenska storföretag och startups hittar fram till varandra. Den matchning som genomfördes i Umeå igår är ett svar på det.

– Här kan ett väldigt tidigt startup få testa en affärsidé, få en mentor och verifiering av en bransch de vill gå in i, säger Stina Lantz.

Hittar krävande kunder

– Men merparten av de startups som vi matchar genom Ignite har kommit en bit längre och behöver sitt första riktiga kundcase, vi brukar kalla det för den första riktigt krävande kunden då det handlar om make it eller break it. Där är matchningen helt och hållet affärsdrivet. Affärskopplingen är extremt viktig, betonar Stina Lantz.

Rent konkret innebär det att Ignite Sweden kommer med krävande kunder som under en dag får möjlighet att träffa de hetaste startup-bolagen i norra Sverige. Intresset har varit mycket stort.

– Vi kan se en trend bland de stora bolagen. De har vaknat. De förstår att om de inte håller sig ajour och med en hög innovationstakt så kommer de att dö. De har en stor digitaliseringsstress, säger Stina Lantz.

Inkubatorer bidrar

Men fortfarande finns det utmaningar. En är att identifiera vilka startups som är intressanta att samarbeta med. Här har Uminova Innovation stått för den regionala kännedomen om startups lämpliga att ha med.

– Vi som inkubator är med för att få samarbetet att fungera lättare. Vi har regional kunskap om vilka startups som finns här, säger Maria Olofsson, projektledare på Uminova Innovation.

Stora bolag tänker nytt

Sara Hamlin, ansvarig för acceleratorn Agile inom energibolaget Eon, deltog under dagen och är mycket nöjd med de träffar hon haft med startup-bolag. Hon ser ett stort behov för Eon som storbolag att öppna upp för samverkan med startups.

– Traditionellt är vi ett ingenjörsbolag, mycket bra på processer och bra på att få saker att bli rätt. Men nu ser vi en marknad växa fram med mer småskalig energiproduktion och förnyelsebar energi. Så vi måste tänka nytt och hitta nya affärsmodeller. Vi måste jobba på ett annat sätt, säger Sara Hamlin.

– Vi vill jobba närmare marknaden och jobba snabbare. Det bidrar startups med, att ifrågasätta gamla sätt att vara och göra. Vi vill utmana oss själva, fortsätter Sara Hamlin.

Hon är mycket nöjd med de möten hon haft under dagen.

– Det har varit jätteintressant. De jag har träffat var i olika faser, några tidiga, andra ville skala upp. Det har varit verkligt inspirerande, säger Sara Hamlin.

Om Ignite Sweden
Ignite Sweden finansieras av Vinnova. Initiativet drivs av inkubatorerna och startup-hubbarna Things, Sting och Lead i samarbete med Minc och Uminova Innovation.