Bostaden och CodeMill bakom Echolog
Bostadens hyresgäster ska få hjälp med att spara energi genom Echolog, en skärm som placeras i lägenhetens hall. Nu ska bästa gränssnittet för skärmen prövas. It-företaget CodeMill står bakom kodningen. På bilden Harry Jonsson och Mia Han från Bostaden, tillsammans med Ingrid Westman och Andreas Jakobsson från CodeMill.

Sparar energi med skärm i hallen

Bostaden i Umeå utrustar lägenheter med en digital skärm i hallen som ger hyresgästen bättre koll på energiförbrukningen. Fyra olika gränssnitt på skärmbilden, framtagna av CodeMill, ska nu testas av hyresgäster.

Echolog är namnet på den terminal som det kommunala bostadsföretaget Bostaden börjat placera ut i sina lägenheter. På väggen i hallen placeras en mindre skärm, sex tum stor, vilken i realtid visar hyresgästens förbrukning av hushållsel och vatten. Syftet med terminalen är att göra hyresgästen uppmärksam på hur mycket energi som går åt och därmed lockas till att minska sin förbrukning.

Echolog har effekt

Fram till idag har omkring 300 terminaler installerats i nybyggda lägenheter hos Bostaden och de enkätstudier som gjorts bland hyresgästerna har visat att det fått effekt.

– Vi har redan sett att energiförbrukningen går ned för den som har en Echolog i hallen, berättar Mia Han, projektledare på det kommunala bostadsföretaget Bostaden.

Långsiktigt test

För att göra det så lockande som möjligt att aktivt använda Echolog-enheten kommer Bostaden under de närmaste två åren låta 20 hyresgäster testa fyra olika gränssnitt för skärmen. Varje gränssnitt testas i fyra till fem månader av hyresgästerna, efter varje gränssnitt får de sedan ge respons via enkäter. Utöver dessa kommer man även att göra djupintervjuer för att få veta mer om hur gränssnitten tas emot.

– Det är bra med en långsiktig prövotid då hyresgästerna får pröva alla fyra gränsnitt, berättar Mia Han.

Samarbete med studenter

Gränssnitten har tagits fram i ett samarbete med studenter från Kognitionsvetarprogrammet under en designkurs vid Designhögskolan i Umeå. Dessutom har Bostaden låtit studenter på Systemvetenskapliga programmet vid Umeå universitet bidra med förslag på utformningen. Utifrån studenternas idéer har sedan it-företaget CodeMill tagit fram de fyra olika användargränssnitten som nu kommer att utvärderas av testgruppen bland hyresgästerna.

Från koncept till färdigt gränssnitt

– Vi har lärt oss mycket av studenternas förslag om vad som passar bäst till enheterna. Idéerna var på en konceptnivå som vi har utgått från, berättar Andreas Jakobsson, interaktionsdesigner och utvecklare på CodeMill.

För att genomföra testen har Bostaden via Uminova Innovation inlett ett samarbete med tre studententreprenörer som bland annat med att utse den utvärderingsgrupp som ska fungera som testpanel. Studententreprenörerna kommer också att medverka i arbetet med enkät- och intervjufrågor.

Text och foto: Mikael Hansson