Magicka och Unravel är två spel som utvecklats i norra Norrland. Nu ska en träff med investerare ge spelbolag i norr kunskap om finansiering.
Magicka och Unravel är två spel som utvecklats i norra Norrland. Nu ska en träff med investerare ge spelbolag i norr kunskap om finansiering.

Spelindustrin och investerare möts

Intresset för att investera i spelindustrin växer. En träff med investerare ska ge spelbolagen mer kunskap om finansiering.

Spelindustrin är världens snabbast växande industri, enligt vissa beräkningar. Spel är dessutom en bransch där Sverige har en ledande roll, svensk spelindustri har vuxit med i snitt 35 procent årligen de senaste tio åren. Enligt arrangörerna av Arctic Game Investment Day är Sveriges export av spel idag större än lastbilsexporten. Inom något år förväntas den även gå förbi exporten av järnmalm.

Detta har skapat ett enormt intresse för spel som investering, något som Arctic Game Investment Day vill knyta an till med en träff i Skellefteå 20 juni.

Digitala spel är “born global” och når direkt vid lansering en internationell marknad utan större distributionskostnader. En lyckad spellansering genererar därför väldigt höga vinster, vilket även är skälet till höga bolagsvärderingar. Dock är det är minst sagt svårt att i ett tidigt skede identifiera de företag som har störst potential att lyckas.

För att belysa denna fråga har några av Sveriges bästa spelinvesterare bjudits in till Skellefteå för att spelbolagen ska få ta del av deras erfarenheter och erbjudande.

Växande spelmarknad i norr

2015 etablerades projektet Arctic Game Lab med syfte att skapa ett hållbart kluster av spelföretag i norra Norrland. Idag finns ett 30-tal spelutvecklande bolag i regionen och drygt 150 professionella spelutvecklare i Boden, Luleå, Piteå, Skellefteå och Umeå. Arctic Game Labs långsiktiga mål är att regionen år 2030 ska ha nått 1 000 professionella spelutvecklare i 100 bolag. För att lyckas med detta behövs fler utbildningar, bättre innovationsprocesser och mer riskkapital.

Läs mer om Arctic Game Investment Day.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 15 juni, 2018Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

15 juni, 2018