Elsys stadsnät
Elsys bygger stadsnät i Umeå för Internet of Things som gör det möjligt att koppla upp hus, saker, fordon.

Stadsnät för Internet of Things öppet för alla

Elsys stadsnät i Umeå för internet of Things är nu öppet för alla att använda, menar ansvarige Johannes Karlsson.

Som Infotech Umeå tidigare i veckan berättat bygger företaget Elsys ett stadsnät i Umeå för sensorer och Internet of Things. Nyfikenheten är stor inför beskedet och en fråga som många ställer är om fler kan dra nytta av nätet. Något som Johannes Karlsson på Elsys menar är fullt möjligt.

– Nätet är öppet för vem som helst att använda. Vi har en del diskussioner med Umeåföretag som vill börja använda LoRaWAN-nätet, så inom kort kommer det nog att finnas flera användare i nätet, berättar Johannes Karlsson.

– Ett LoRaWAN-nät är däremot lite mer avancerat än exempelvis ett WiFi-nät och det krävs att de enheter som ska koppla upp mot nätet är registrerade i nätet och till vilken kundserver data från den sensorn ska skickas. Så det är alltså inte bara för vem som helst att direkt ansluta till nätet som det kan vara i ett WiFi-nät, förklarar Johannes Karlsson.

Fokus på Internet of Things
Nätet har hittills använts av Elsys för att testa den LoRaWAN-utrustning företaget utvecklat. LoRaWAN står för Long Range Wide Area Network och är en öppen global standard för uppkopplade enheter och sensorer. Nätet fokuserar på Internet of Things-applikationer med lång räckvidd och låg kostnad och energiförbrukning.

Elsys har själva utvecklat tre olika typer av sensorer:

  • En sensor för smarta byggnader som mäter temperatur, luftfuktighet, ljus, rörelse och koldioxidhalt.
  • En mindre sensor för, i första hand, temperaturövervakning men som även mäter fuktighet, ljus och acceleration.
  • En industrisensor för anslutning till befintliga givare, exempelvis externa temperaturgivare, pulsräknare, energimätare eller analoga signaler.

– Vi har även installerat ett LoRaWAN-nät hos ett pappersbruk i Sverige som en pilotinstallation. Där använder vi LoRaWAN sensorer för att mäta om handventiler är öppna eller stängda, berättar Johannes Karlsson.

Kompletterande nät
Enligt Johannes Karlsson har Umeå kommun och Umeå energi inte varit inblandade i utvecklingen av det nya nätet.

– Vad jag vet har ingen av dom byggt nät som fokuserar på Internet of Things med lång räckvidd och låg kostnad och energiförbrukning, vilket är styrkan med LoRaWAN. Vill man ha hög datahastighet och kan tolerera en högre kostnad och energiförbrukning finns bättre alternativ.

– Så det nätet vi byggt kompletterar redan existerande nät, menar Johannes Karlsson.

Sensorer och applikationer
Nätet som Elsys byggt i Umeå har hittills mest används för att testa de LoRaWAN-basstationer och sensorer som företaget utvecklat. Varje applikation i nätet tilldelas ett unikt applikations-ID. Det ID:et lägger man sedan in på sensorn och sedan registrerar man applikations-ID:et i LoRa-nätet också och då lägger man en länk till den ”customer server” som ska ha data för en given applikation. På så sätt kopplar man ihop sensor mot applikation och data skickas direkt vidare till kund eller applikationsutvecklare.

I Europa, speciellt i Holland och Belgien är nät med LoRaWAN relativt utbyggt. Elsys har levererat sensorer till ett antal operatörer och applikationsutvecklare ute i Europa och Sydafrika. Även en större leverans av LoRaWAN-basstationer och sensorer har gått till en installation i Australien.