Forskare vid UMIT Research Lab.
Forskare vid UMIT Research Lab.

Forskning ger lyft åt teknikföretag

Umeå har blivit en stark forskningsbas för simulering och optimering, något som starkt gynnar teknikföretag i regionen. Ett 50-tal forskare finns vid centret UMIT Research Lab, visar den senaste årsberättelsen.

Nyligen kunde Infotech Umeå berätta om de senaste internationella framgångarna för Algoryx Simulations, ett Umeåföretag som öppnar kontor i München. Företaget är ett exempel på hur forskning kan ge resultat i framstående bolag. För utan den forskning som bedrivs vid Umeå universitet och då särskilt UMIT Research Lab skulle inte ett företag som Algoryx kunna existera.

Elastisys, Limes Audio, Oryx Simulations, Komatsu Forest och Adopticum är andra företag som drar nytta av den forskning som bedrivs vid UMIT Research Lab. Men listan över företag som forskarna samarbetar med innehåller också många andra kända bolag. Google, IBM, Ericsson Research, LKAB, SKF och Volvo är andra, för att nämna några ur den långa listan.

UMIT Research Lab är Umeå universitets center för simulerings- och programvaruteknologi med ett 50-tal forskare knutna till labbet. Satsningen samlar forskning inom modellering, beräkningsmetoder, programvara, simulering och visualisering i en gemensam miljö.

I dagarna har centret kommit med sin årsberättelse för 2015 som bland annat visar på den koppling till industriella tillämpningar som forskarna har. Årsberättelsen finns att ladda ner för den som vill ta del av de många forskningsprojekt som ryms i verksamheten. Ladda ner UMIT Research Lab 2015.

UMIT-forskare

Delar av forskningsgruppen inom distribuerade system. Från vänster Cristian Klein, Amardeep Mehta, Erik Elmroth, Johan Tordsson och Jakub Krzywda.