Starkt uppåt för nätsäkerhet

Flera affärer med världsledande mobiloperatörer har gett nätsäkerhetsföretaget Clavister stark tillväxt.

Delårsrapporten för tredje kvartalet av 2017 visar på en stark tillväxt för säkerhetsföretaget Clavister som bland annat tagit hem affärer med en av världens största mobiloperatörer.

Clavister med huvudkontor i Örnsköldsvik och utvecklingsavdelning i Umeå är en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet. Den senaste tiden har företaget sett en stark tillväxt. Intäkterna har gått upp 52 procent jämfört med samma period förra året, bruttomarginalen är upp med 12 procent och bruttoresultat stiger med hela 81 procent.

Clavister har sedan utgången av början av sommaren tagit hem ett flertal strategiska affärer inom telekom-segmentet, varav två med globala mobiloperatörer med verksamhet i flera länder. Enbart dessa två affärers storlek över fem år uppskattas av Clavister till 20-40 miljoner kronor vardera. Clavister erhöll också en mindre, men strategiskt viktig order från en marknadsledande global datacenterleverantör.

Inte minst försäljningen på den strategiskt viktiga Asienmarknaden har vuxit sig stark med en ökning på 41 procent.

– Jag tror att vi med vårt sätt att ge våra kunder full uppmärksamhet, i kombination med vår djupa tekniska kompetens och vår innovationshöjd, kommer att stärka den här viktiga relationen ytterligare och därmed kunna erbjuda våra produkter till en större japansk kundbas, konstaterar Shinobu Färnlöf, Clavisters försäljningschef för Japan i ett pressmeddelande.