Hello Future Social Club
Skellefteåföretaget Hello Future vill att fler ska vara med och diskutera digitaliseringen. Här leder Petter Hanberger från Hello Future ett samtal i Jokkmokk.

Startar gräsrotsrörelse kring digitalisering

Hello Future vill starta en gräsrotsrörelse med samtalsklubbar kring digitaliseringens utmaningar. Robotar, Snapchat, Pokémon Go och andra ämnen kan bli utgångspunkt för samtalsklubbarna.

Kommer robotarna att ta över jobben? Hur fungerar Snapchat? Varför växte Pokémon Go så snabbt? Vad händer med digitaliseringen? Det och andra frågor om ny teknik och digitalt liv finns stort behov av att prata om ute i samhället, menar Skellefteåföretaget Hello Future.

Under rubriken Hello Future Social Club vill därför Hello Future att fler ska vara med och diskutera frågorna.

Gräsrotsrörelse

– Vi är gärna med och startar en gräsrotsrörelse kring dessa frågor. Vi tror det finns ett stort behov av att prata om både möjligheter och farhågor med digitalisering och framtiden, och att ökad kunskap kan minska en växande digital klyfta, säger Petter Hanberger, digital strateg på Hello Future.

Det var i samband med en frukostföreläsning i Jokkmokk inför företagare, kommunanställda och aktiva i turismnäringen som Petter Hanberger och Hello Future insåg vilket behov det finns av att samtala om frågor som rör ny teknik och digitalt liv.

Resultatet blev Hello Future Social Club, en slags diskussionsklubb som kan arrangeras vid fikabord eller enkla träffar. Syftet är att uppmuntra människor att dela med sig av kunskap, erfarenheter, frågor, farhågor och idéer kring ny teknik och digitalisering.

Stort intresse

Intresset är stort, enligt Petter Hanberger. Till och med från utlandet har förfrågningar kommit in efter att idén om samtalsklubbarna presenterats i en intervju i engelskspråkiga The Local.

Men nu främst är målet att nå många i såväl norra Sverige som övriga landet. Och kanske starta en gräsrotsrörelse kring ny teknik och framtidsfrågor.