Jakob Mjöbring
Jakob Mjöbring från Plakat leder utbildningssatsningen Koll! om bland annat sociala medier.

Startar utbildning om sociala medier

Kommunikationsbyrån Plakat i Umeå drar nu igång det nya utbildningskonceptet KOLL! Tanken är att erbjuda dagsfärsk och nyttig kunskap i dagens föränderliga medievärld

– Nya kommunikationsytor uppstår nästan varje dag, vi vill hjälpa företag och organisationer att utnyttja de möjligheter som uppstår i det nya medielandskapet, säger Jakob Mjöbring,
Plakats
strateg och expert på sociala medier.

Plakats utbildningsserie KOLL! fokuserar på de kommunikationsutmaningar och den nya medielogik som näringslivets aktörer idag måste förhålla sig till. Förändringstakten är just nu hög och nya trender och tendenser inom kommunikationsbranschen påverkar fort våra affärer.

– Det är en väl etablerad sanning att det inte är de starkaste som överlever utan de som är mest förändringsbenägna, påpekar Jakob Mjöbring. Idag gäller den sanningen mer än någonsin tidigare.

Det första utbildningstillfället av KOLL! hölls på torsdagen, då Jakob Mjöbring träffade bland annat representanter från Coop Nord, NorrlandsOperan, Övik Energi och Hemavan Tärnaby på temat: Våga marknadsföra i sociala medier.

– Jag ser kursen som en väldigt praktisk handledning, säger Jakob Mjöbring. De som deltar ska kunna navigera vidare på egen hand eller få större förståelse för hur de ska kunna upphandla en byrå som kan hjälpa dem vidare. För som med alla nya företeelser finns det många lycksökare som erbjuder snabba lösningar som kanske inte alltid är det bästa för kunden.

Nästa utbildningstillfälle är planerat till september 2014 och tanken är att utbildningsserien ska utökas efter hand, men Plakat bidrar också oavbrutet med tips och råd via byråns sociala kanaler.