Jonas Sjöberg, grundare av Photon Sports, demonstrerar företagets teknik vid en arbetsmarknadsmässa för studenter vid Umeå universitet.
Jonas Sjöberg, grundare av Photon Sports, demonstrerar företagets teknik vid en arbetsmarknadsmässa för studenter vid Umeå universitet.

Startups inom sport tar plats hos landslagen

Photon Sports är ett av företagen som genom Sportup North testat sin produkt på landslagsnivå. Uminova Innovation finns med i arbetet.

Senaste året har varit ett innovationsrikt år bland företagen inom sportnäringen i Västerbotten. Bland de nya produkter, tjänster och tekniker som utvecklats har några redan nått utövare och ledare på högsta landslagsnivå.

Photon Sports är ett av dessa företag. Det erbjuder med sin moderna sensorteknik ett av marknadens mest flexibla system för feedback vid träning och testning av snabbhet, och har tillsammans med friidrottslandslaget testat ett demosystem.

– Stödet från projektet Sportup North har möjliggjort att vi kan testa och visa tekniken redan under utvecklingsarbetet. Testet med friidrottslandslaget har gett oss data på Sveriges bästa elitlöpare, och det här underlaget kan ligga till grund för framtida analys av sprintlöpning, säger Jonas Sjöberg på Photon Sports.

Luftrenare för vallabodar

Ett annat företag som fått stöd är Widman Timing som utvecklat en luftrenare för vallabodar. Redan i tidigt skede i utvecklingsfasen var de noga med att få ut prototyper på test hos sin tänkta slutkund – och responsen var fenomenal. Knappt innan produkten var färdig kom intresseförfrågningar från många håll och företaget har trots att produkten ännu inte marknadsförts sålt till några av landets största klubbar och ett av världens främsta skidskyttelandslag. Därtill finns skarpt intresse från fler landslag inom längdskidåkning och skidskytte.

– Har vi tur kan vi få med några av våra produkter redan till OS, det hade varit häftigt, säger Tord Widman på Widman Timing.

Fakta om Sportup North 
Sportup North är ett samverkansprojekt mellan Västerbottens idrottsförbund och Uminova Innovation med stöd från Region Västerbotten, Umeå kommun, Skellefteå kommun och Uminova Innovation. Projektet har som mål att utöka och stärka en jämställd sportnäring i Västerbotten genom att bidra till utveckling av befintliga företag. Syftet är att etablera Västerbotten som en ledande region nationellt och internationellt där en jämställd sportnäring används som en strategisk resurs för att öka sysselsättning, företagande, inflyttning och attraktiva miljöer.