Mad Skills BMX

Startupscenen i Umeå växer – inkubatorn växlar upp

Umeås startupscen bubblar och växer. För att stötta utvecklingen tar Uminova Innovation in fyra nya medarbetare.

Det bubblar i Umeå. Från universitet och näringsliv kommer ett stadigt inflöde av skalbara affärsidéer. Samtidigt drar allt fler serieentreprenörer igång nya startups – och investerar i andras. För att stötta utvecklingen, behöver Uminova Innovation växla upp. Inkubatorn, som rankats som en av landets främsta, förstärker därför med fyra personer.

Uminova Innovation – och de nya medarbetarna

Uminova Innovation är den största aktören inom affärsutvecklingsstöd i Umeå. Nyligen rankades inkubatorn som en av landets främsta. För närvarande är det ett 50-tal bolag som får stöd av Uminova Innovation, bland annat Limes Audio, MYoroface, Syndigate, Nuiteq och COS Systems.

Uminova Innovation växlar nu upp för att möta efterfrågan på startupscenen: fyra nya personer anställs. Sammantaget handlar det om att stärka Uminova Innovation inom affärscoachning, marknadsföring och IPR-strategi – tre områden som är vitala för startups idag.

Affärscoachning

Anders Blomberg
är serieentreprenör och civilingenjör från KTH. Han är en av grundarna av Bär Hem, som säljer styckfrysta kvalitetsbär i lösvikt. Anders har åtta år på DeLaval bakom sig, bland annat 3 år i USA där han byggde upp logistikinfrastruktur i Nordamerika. Han ansvarade också för ett flerårigt europeiskt utvecklingsprogram för affärsprocesser.

Robert Winter
kommer från IT-branschen där han verkat sedan 2007, när han tog en dubbelexamen (civilingenjör och ekonom) vid Umeå universitet. Han lämnar en tjänst som kontorschef för Alten Umeå, där han hjälpte till att utveckla företaget från 5 till 28 medarbetare. Robert har erfarenhet av såväl säljarbete och positionering som produktutveckling för fysiska och digitala produkter.

Marknadsföring

Hanna Kangassalo
är utbildad journalist, och marknadsförare med prestigenomineringar i bagaget. Hon kommer närmast från Norrlandsoperan, som ett flertal gånger har uppmärksammats för sin utstickande kommunikation. Hanna var bland annat involverad i kampanjen #NOwater24 som nominerades i 2015 års European Excellence Awards, i konkurrens med FN World Food Programme, BBC, Airbnb och Rimi Latvia.

IPR-strategi

Maria Lundström
är patentingenjör med mer än 25 års erfarenhet inom området. Maria har i grunden en civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet, och har arbetat på PRV samt verkat som auktoriserat patentombud på en av landets största patentbyråer. Maria anställs nu som patentingenjör och IPR-strateg av Umeå universitetets holdingbolag, Uminova Holding. Maria ska arbeta på universitetets innovationskontor, och blir därmed en tillgång för Uminova Innovation och hela innovationsstödsystemet.

Mer information:
Jessika Lagrelius, kommunikationsansvarig, 0736-42 1234,
jessika.lagrelius@uminovainnovation.se
Anders Blomberg, ny affärscoach, 070-853 01 95,
anders.blomberg@uminovainnovation.se