Andreas Forsberg
Andreas Forsberg, Trimma

Statlig upphandling topprankar Trimma från Umeå

Umeåföretaget Trimma topprankas i statlig upphandling. Blir förstaval för 250 myndigheter när de ska köpa in nytt beslutsstödsystem. Trimmas produkt INSIKT kan nu bli ännu mer spridd.

Umeåföretaget
Trimma
blev topprankat i
Ekonomistyrningsverkets upphandling
av beslutsstödsystem med sin produkt, INSIKT. Ramavtalet avropas av cirka 250 statliga myndigheter.

– Det är en enorm framgång att lyckas bli alla statliga myndigheters förstaval av beslutsstödsystem och det kommer att få flera stora, positiva konsekvenser för oss som företag, säger Andreas Forsberg, vd på Trimma.

250 myndigheter

Ramavtalet gäller från den 9 juli 2014 och löper över två år, med option på ytterligare 24 månaders förlängning. Förutom Trimma AB upphandlades även Hypergene AB och CGI Sverige AB som leverantörer. Det är totalt cirka 250 statliga myndigheter som kan avropa ifrån ramavtalet. Ekonomistyrningsverket bedömer att upp till 70 myndigheter kan vara intresserade av att avropa BI-system under avtalsperioden.

– Att bli rankad i topp är ytterligare ett erkännande för vårt långsiktiga arbete för att skapa landets ledande system för beslutsstöd, vi arbetar sedan tidigare med statliga kunder som Åklagarmyndigheten och Konsumentverket. Tack vare upphandlingen planerar vi att etablera kontor i Stockholm, nyrekrytera och göra ytterligare satsningar på produkten INSIKT, säger Andreas Forsberg, vd på Trimma AB.

Beslutstödsystem viktiga

Att beslutsstödsystem får allt högre betydelse hos statliga myndigheter visar inte minst det forskarseminarium om just beslutsstödsystem som Ekonomistyrningsverket (ESI) höll redan förra året.

Där berättade Jan Lindvall, docent vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, att utvecklingen gått ifrån att ha många lokala system som varit dåligt integrerade med varandra, till en teknisk infrastruktur med större och bättre system som kan kommunicera. Han menar att det nu är möjligt att analysera myndigheternas data i beslutsstöd (BI) för att bygga ny kunskap. Han berättade också att det går att se samband som tidigare redskap inte kunnat få fram.

Med INSIKT ges de statliga myndigheterna tillgång till ett BI-system (beslutsstödsystem) med rapport- och analysverktyg och budgetverktyg samt tjänster som underhåll, support, utbildning och konsulttjänster.

– Vi har funnit att INSIKT uppfyller de krav statliga myndigheter behöver ställa på system för beslutsstöd, säger Elisabeth Perntz på Ekonomistyrningsverket.