Anna Jonsson
Anna Jonsson är projektledare för JobbEtt hos branschorganisationen Företagarna.

Stöd till företag som anställer akademiker

Anställ en nyutexaminerad akademiker och få upp till 60 procent i bidrag till lönen. Branschorganisationen Företagarna erbjuder företag stöd genom projektet JobbEtt för att stimulera tillväxten i Västebotten.


projektet JobbEtt
erbjuds företag i Västerbotten som är intresserade av att anställa en nyutexaminerad akademiker en subvention på lönekostnaden. Subventionen kan uppgå till 60 procent för företag i inlandskommunerna och 50 procent i kustkommunerna under de första en till fem månaderna.

Flera it-företag som Limes Audio och Lunavation i Umeå och Zert i Lycksele har nappat på Företagarnas erbjudande om subvention på lönekostnaden.

– Vi har också fler företag som står och väntar på att komma igång, säger Anna Jonsson, projektledare på Företagarna.

Med nyutexaminerad akademiker menas att personen avslutat sina studier för inte mer än ett år sedan. Alla akademikeryrken kan finnas med, allt från kock eller ekonom till designer eller programmerare.

– Man kan testa på att anställa en person och se om den funkar på företaget till en reducerad kostnad. På så sätt är det väldigt förmånligt, säger Anna Jonsson.

– Vi vill göra det lättare för nyutexaminerade att stanna kvar i regionen.

Nästa år 2012 kan man erbjuda 21 anställningar och 2013 blir det 12 nya akademiker som kan få möjlighet till anställning.

Projektet drivs av Företagarna Västerbotten i samarbete med Umeå universitet och finansieras av EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och Umeå kommun med syfte att öka konkurrenskraften och stimulera tillväxt i regionen.

Läs mer om projektet och villkor för företag på
www.foretagarna.se/regioner/vasterbotten/projekt/jobbett/
eller
www.linkedstudent.umu.se/jobbett

Är du intresserad – kontakta Anna Jonsson på Företagarna, 070-250 38 69 eller
anna.jonsson@foretagarna.se.

Text och foto: Mikael Hansson