Alexander Sehlin och Klara Kröger Nygren kan nu räkna hem första internationella kunden för Minium i Umeå.
Alexander Sehlin och Klara Kröger Nygren kan nu räkna hem första internationella kunden för Minium i Umeå.

Stor internationell kund för Minium i Umeå

Riskhantering för banker och mäklarhus får tekniklösning från Umeåföretaget Minium. Nu har man skrivit avtal med första internationella kunden.

För ett år sedan startade Cinnober dotterbolaget Minium i Umeå. En mycket ambitiös expansionsplan slogs fast och nu är första internationella kunden i hamn, Marex Spectron.

Marex Spectron är ett mäklarhus baserat i London och en av de största inom råvaruhandel. Med teknik från Minium i Umeå ska riskhanteringen hos banker och mäklarhus blir mer effektiv med en molnbaserad plattform för hantering av risk i realtid för börshandlade derivat och valutakontrakt.

Lösningen kommer att ge Marex utökade möjligheter att beräkna motpartsrisker i realtid över multipla tillgångsklasser och marknader. Marex kommer nu att ersätta ett antal existerande system med Miniums plattform för att effektivisera och förbättra sina processer. Bland annat kommer lösningen att spegla marginalsäkerhetsberäkningar från 24 clearinghus runt om i världen, med möjlighet för Marex att analysera olika scenarios baserat på clearinghusens respektive riskmodeller.

– Vårt engagemang i att bredda bolagsgruppens verksamhet genom Minium går enligt plan och att Marex nu väljer att implementera Miniums risklösning som vår pilotkund är givetvis oerhört glädjande, kommenterar Veronica Augustsson, vd för Cinnober Group.

– Denna första affär är framförallt en viktig milstolpe och stärker oss i förvissningen att detta är morgondagens system. Innovativa aktörer som Marex delar vår övertygelse om den stora potential som återfinns inom digitalisering och förbättring av post trade- och riskhanteringen hos banker och mäklarhus, fortsätter Veronica Augustsson.

Dotterbolaget Minium har etablerats för att, utifrån Cinnobers existerande teknologi och erfarenhet, erbjuda lösningar och tjänster inom realtidsclearing och riskhantering till internationella banker och mäklarhus. Ambitionen är att Miniums lösningar ska modernisera och effektivisera driften av så kallade client clearing-tjänster och erbjuda en förbättrad riskhantering för banksektorn. Detta är ett område som ständigt möter nya regleringar, hårdare kapitalkrav och ofta tyngs av stora kostnader för äldre och omoderna system.

Den med Marex avtalade lösningen kommer att levereras i faser, med första leverans beräknad till fjärde kvartalet innevarande år.