Magnus Stenvall, Umeå Energi, Johan Granström, ABB och Sandra Finér, Volvo Trucks, samtalar med Maria Olofsson, Uminova Innovation, om hur stora bolag och startups kan samverka för att bli mer konkurrenskraftiga.
Magnus Stenvall, Umeå Energi, Johan Granström, ABB och Sandra Finér, Volvo Trucks, samtalar med Maria Olofsson, Uminova Innovation, om hur stora bolag och startups kan samverka för att bli mer konkurrenskraftiga.

Stora bolag och startups söker samarbeten

Stora bolag och startups söker samarbeten för att tillsammans kunna möta den snabba förändring som industrin idag går igenom. Se panelsamtal om detta.

Se Johan Granström på ABB, Sandra Finér på Volvo Trucks och Magnus Stenvall på Umeå Energi diskutera hur de skulle kunna arbeta med startups för att bli ännu mer konkurrenskraftiga.
Klippet är från Uminova Innovations after work Match Up och tv-produktionen är gjord av Red Carpet Media. Klippet är på engelska.

– Vi menar att innovation är centralt för digital transformation, och vi behöver möta startups och akademin för att dela utmaningar och mål. Vi kan skapa så mycket mer värde tillsammans. Därför har vi också skapat en tillväxthub med ett tjugotal startups inom robotik och automation, säger Johan Granström, ABB i Umeå.

Vi kan också tillsammans finna nya affärsmodeller, vilket är nödvändigt, fortsätter Johan Granström.

Även Sandra Finér från Volvo Trucks betonar vikten av samarbete med startups.

– Transportindustrin går igenom en enorm förändring. Vi måste möta det här paradigmskiftet i snabb fart och vi kan göra det med både startups och universitet, säger Sandra Finér.

Magnus Stenvall från Umeå Energi betonar att Umeå Energi transformeras från en energileverantör till en partner i ett smart ekosystem.

– Vi vill ha fler partners i detta ekosystem, säger Magnus Stenvall.

Se klippet på Affärsliv24.