Ignite Swedens projektledare Stina Lantz i samband med Ignite North 27 mars.

Storbolag träffade spännande startups

Fyrtiofyra möten mellan startups och storbolag med chans till konkreta samarbeten. Det är resultatet från senaste Ignite-träffen i Umeå.

Ignite Sweden vill knyta samman svenska startup-företag med storbolag genom främst matchmakingevent. Den 27 mars fylldes Uminova Innovations lokaler med förväntansfulla startups och storbolag då Ignite North anordnades för andra gången. 18 startup-företag fick då möjlighet att träffa större bolag som Stockholm Exergi, Bisnode, SCA, Processum, Skogstekniska klustret, Umeå Energi och ABB.

Uminova Innovation är en av inkubatorerna som är samarbetspartners med Ignite Sweden.

– Ignite är en fantastisk möjlighet för våra startups. Man får på ett unikt sätt access till storbolag man annars inte skulle kunna få träffa. Dessutom så vet man ju att storbolagen är här för att just ta del av de innovativa idéer och lösningar som kommer från startups, säger Anders Blomberg, affärsutvecklare på Uminova Innovation.

Ett koncept som behövs

Meiju Vartiainen från startup-företaget Mowida var en entreprenörerna som fick tillfälle att möta de sju olika storbolagen. Hon gillade konceptet.

– Ignite är verkligen ett spännande sätt att arbeta. Storbolagen behöver inspiration och innovation från andra håll och startups behöver värdefulla samarbeten. Genom Ignite skapas just detta, säger Meiju Vartiainen.

– Jag har haft ett väldigt bra möte med Bisnode och det känns helt klart som vi har något att bygga vidare på. De arbetar med många delar som vi behöver hjälp med och jag tror vi kan hitta ett fruktbart samarbete, säger Meiju Vartiainen.

Tidseffektiva möten

Mötena är endast 20 minuter långa vilket gör Ignite-konceptet till ett mycket tidseffektivt sätt att arbeta. Detta innebär att deltagarna kan ta sig tid att träffa många andra, vilket bland annat Stockholm Exergi påtalade.

– För oss storbolag är Ignite ett bra fomat för att få till ett antal olika möten på kort tid. Det gör att vi känner att vi kan vara bredare i vilka startups vi träffar, säger Gunnar Borgström på Stockholm Exergi.

Och kvaliteten på bolagen som Stockholm Exergi träffade var hög.

– Vi har träffat flera spännande bolag kopplade till energisidan, vilket är det som är mest intressant för oss. Som jag ser det är det minst ett bolag vi kommer fortsätta diskussionerna med inom kort. Men även andra som kan bli intressanta på lite längre sikt, säger Gunnar Borgström.

Stor potential

Från Uminova Innovations sida ses stor potential i Ignite för framtiden.

– Plattformen som Ignite har skapat är imponerande och jag ser att vi kan bredda och fördjupa samarbetet ytterligare för att knyta våra startups ännu närmre storbolagen, säger Anders Blomberg.