Ali Foroutan-Rad
Ali Foroutan-Rad, från ITS vid Umeå universitet, berättade om behovet av digital kompetens .

Stort behov av digital kompetens

Hur säkrar vi digital kompetens i en värld som blir allt mer digital? Det var frågan för Uploads öppna samtalskväll i Umeå.

Digitala produkter och tjänster förvandlar så gott som alla områden i vårt samhälle, konstaterade Ali Foroutan-Rad, från ITS vid Umeå universitet och för kvällen representant för nätverket Make IT, en satsning från Umeå kommun, Umeå universitet och IT-företag i regionen med syfte att få fler unga att välja IT som karriärväg.

Ali Foroutan-Rad berättade om näringslivets behov av digital kompetens, inte minst bland unga, i en tid när antalet yrkesroller som arbetar med digital teknik blir allt fler.

Under kvällen deltog även Andreas Skog, Region Västerbotten, Jon Fällström, Umeå stadsbibliotek, och Dan Carlsson, IT-pedagog i Umeå kommun, som var och en gav sina perspektiv på frågan.

Bakom samtalskvällen stod Upload från Dataföreningen.

Upload om digital kompetens

Ida Bodén, Dan Carlsson, Andreas Skog och Jon Fällström deltog i samtalet om digital kompetens.