Acino 3D-printing
Mats Johansson, till höger, berättade om de möjligheter som 3D-skrivare och additiv tillverkning ger. På bildne några mindre utskrifter som namnskylt för företaget Acino och ett Dart Vader-huvud från Star Wars. Men skriva ut hus, biovävnad och växellådor kan bli helt nya tillämpningar.

Stort intresse för 3D-skrivare

Intresset för 3D-skrivare är stort och Umeå ligger långt fram inom området. Det märks när it-företaget Acino bjuder in till kodkväll, lokalen fylls mer än väl.

Gäst under kvällen är Mats Johansson, tillvardags på Umeå universitet och UMIT Research Lab där han i flera olika projekt är med i utveckling av tekniker, ofta tillsammans med olika företag.

I sin presentation berättar Mats Johansson om hela kedjan från modellering och visualisering via CAD-program till färdiga utskrifter i 3D-skrivare.