Deltog på Biotech Umeås investerarträff gjorde Annelie Thorén och Simon Renström från företaget For Life Academy, som hjälper barn med övervikt till ett hälsosammare liv.
Deltog på Biotech Umeås investerarträff gjorde Annelie Thorén och Simon Renström från företaget For Life Academy, som hjälper barn med övervikt till ett hälsosammare liv.

Stort intresse för biotech

Aldrig tidigare har trycket varit så högt från investerare att få träffa startups inom life science som under årets Biotech Umeå event på Grand Hôtel.

Schemat för dagen är fullspäckat när Biotech Umeå bjuder in till sitt årliga event i samband med Västerbottensveckorna på Grand Hôtel i Stockholm. Det har varit svårt att få ihop det så att alla investerare får träffa de startups som de är intresserade av, bland de 13 som finns på plats.

Vid bord utställda i de pampiga lokalerna får företagarna sälja in sina idéer och forskningsresultat, men det handlar inte enbart om att försöka skaffa finansiering. Detta sätt att träffas har flera vinningar.

– I den fas vi är kanske en affärsängel är bäst för oss. Någon som kan bidra med sin kompetens och sitt nätverk. Det är värt mer än pengar just nu, säger Simon Renström, For Life Academy.

For Life Academy är ett företag som jobbar med att ta fram ett digitalt program som ska förhindra och behandla fetma hos barn. Många är nyfikna på att se vad deras pilotstudie, som nyss dragit igång, leder till.

– Den här dagen är ett jättebra tillfälle att knyta kontakter som förhoppningsvis kan leda till samarbeten framöver, säger Annelie Thorén, också hon från For Life Academy.

Alltid intressanta idéer från Umeå

Någon som är väldigt intresserad av företag med idéer inom folkhälsa är Anette Nordvall, partner i Stockholms Affärsänglar.

– Det kommer alltid intressanta innovationer från Umeå. Att vara här är ett bra sätt att scanna av marknaden och se vad som är på gång.

Hon menar att företagen måste satsa på att bli väldigt bra digitala strateger.

– De behöver formulera sitt budskap och pumpa ut det på rätt sätt. Vi kommunicerar digitalt idag. Alla söker information på nätet, så då handlar det om att finnas där, säger hon.


Anette Nordvall, Stockholms Affärsänglar.

Virtuell hälsovård

Jonas Berggren och Pontus Jämthag driver Nordic Health Innovation som har tagit fram ett sätt att standardisera och underlätta virtuell hälsovård för äldre. Under lunchen fick de nya infallsvinklar kring huruvida man bör sikta mot att börsnotera eller inte.

– Jag har startat och drivit företag förr, men aldrig tagit in externt kapital och aldrig velat börsnotera, men diskussionen vi hade under lunchen var ett enormt givande samtal. Värt hela resan faktiskt, säger Pontus Jämthag och får medhåll av Jonas Berggren.

– Ja. Den här dagen ger oss möjlighet att lära oss språket. Vi jobbar inte själva med finansiering och här lär vi oss förstå den marknaden och hur det fungerar, säger han.


Jonas Berggren och Pontus Jämthag, Nordic Health Innovation.

Värdefullt lära känna

Michael Doron och Arne Nabseth från Cidron Ventures är på plats för att kolla in de nya företagens idéer.

– De är i ett för tidigt stadie för att vi ska investera, men det är värdefullt att lära känna dem, säger Michael Doron.

– Vi kanske har ett företag redan som behöver kunskap som finns här och då kan vi koppla ihop dem med varandra, säger Arne Nabseth.


Michael Doron och Arne Nabseth från Cidron Ventures.