Studenternas app ett lyft för SmartEducation

– Studenterna har gjort ett fantastiskt jobb och vi har fått en fungerande prototyp som vi nu kan bygga vidare på, säger Per Nilsson, som tillsammans med Philip Granered grundat företag SmartEducation.

Under våren har sex studenter från Civilingenjörsprogrammet för Interaktion och Design byggt en app som vidareutveckling av
SmartEducations
interaktiva läromedel för estetiska ämnen i skolan. Det digitala läromedlet kallas för SmartGuide och ger lärare möjlighet att fullt ut använda digitala skrivtavlor, läsplattor, datorer och smarta telefoner också i ämnen som trä- och metallslöjd, något som saknats på marknaden fram till nu.

Prototyp till app

Med studenternas hjälp har SmartEducation nu även fått en första prototyp till en app som ytterligare underlättar planeringen för läraren. Fotofunktion, bildredigering och fjärrkoppling till klassrummets smartboard ingår i appen som utvecklats med HTML 5 och Bootstrap, JavaScript, jQuery och Phonegap.

Att prototypen som studenterna tagit fram även bygger på responsiv design har varit en nödvändighet för att den enkelt ska kunna anpassas till de olika enheter som lärare idag använder, vare sig det är surfplatta, smartphone eller bärbar dator.

Givande samarbete

När studenterna redovisar sitt projektarbete inför sina lärare och studiekamrater sitter Per Nilsson och Philip Granered med bland åhörarna. Samarbetet med studenterna har varit mycket givande och de tar sig därför gärna tid för att lyssna på hur studenterna sammanfattar sitt arbete.

– För oss som företagare har det här gett en fantastisk möjlighet att komma i kontakt med universitetet, säger Per Nilsson efter redovisningen.

– Vi kan också tänka oss att engagera studenterna när vi till hösten kommer att berätta om appen för lärare som vi möter, fortsätter han.

Vid redovisningstillfället presenterade även två andra grupper sina arbeten med ny design för Västerbottens Kuriren respektive ett projekt tillsammans med företaget CodeMill.

 

Text och foto: Mikael Hansson