Johan Hedengran, affärsutvecklare vid Uminova Innovation, hoppas på många kreativa förslag till tävlingen Energy Solution Challenge, där prissumman är 200 000 kronor.
Johan Hedengran, affärsutvecklare på Uminova Innovation, är överväldigad över det mycket stora antalet bidrag som skickats in till klimattävlingen Energy Solution Challenge.

Succé för klimattävling

Stor succé för Uminova Innovations klimattävling. 85 bidrag har lämnats in där vinnaren får 200 000 kronor för att utveckla sin idé.

– Jag är helt tagen och överväldigad av den respons vi har fått på vår tävling Energy Solution Challenge. Att vi fått in så många idéer och förslag på hur en bättre värld kan skapas med klimatsmarta lösningar är helt enormt, säger Johan Hedengran, affärsutvecklare på Uminova Innovation och ansvarig för tävlingen.

85 bidrag

85 bidrag har kommit in från idérika människor där den yngsta är 13 år och den äldsta pensionär. Bredden är stor bland bidragen. Några handlar om hur bostäder och hem kan bli smartare och spara energi, andra ger förslag på energilösningar för industrier och fabriker, eller hur offentlig sektor kan ställas om.

– Roligt är också att så många tagit fram lösningar för att uppmuntra och hjälpa människor att förändra sina beteenden och vanor i vardagslivet, säger Johan Hedengran.

Av de 85 bidragen kommer tio att väljas ut för att bedömas av en finaljury där bland annat Umeå Energi och Skellefteå Kraft ingår. Vem som blir vinnare, och alltså får 200 000 kronor, kommer att meddelas offentligt på torsdag 19 december, kl 12.00, i Uminova Innovations kök.

Många av bidragen går vidare

– Men jag vill betona att alla 85 som skickat in bidrag är vinnare på ett sätt, eftersom många av idéerna kommer att fångas upp av oss i vår inkubator där vi har ett stort fokus på att lyfta fram hållbara lösningar som kan utvecklas till bärkraftiga företag, säger Johan Hedengran.

För ett utvalt antal av bidragsgivarna innebär det att de kan få möta en affärsutvecklare vid Uminova Innovation för att få vägledning om hur idén kan tas vidare.

– På så sätt kan de bli till en del av den omställning som hela samhället behöver göra för att vi ska kunna bygga en mer hållbar värld, säger Johan Hedengran.

Tävlingen sker i samarbete med projektet Klimatsmarta Innovationsmiljöer (Energimyndigheten, Arctic Business, Umeå Energi, Skellefteå Kraft och Skellefteå Science City) samt North Sweden Cleantech.