Charlotte Wiberg

Sug efter ny teknik i träningsvärlden

Interaktiva väggar som lyser starkare när det springs på löpbanan, smarta textiler som reagerar färgmässigt på antalet människor i lokalen eller väggar som till exempel visualiserar hur mycket energi som genereras i en spinningsal. Så kan framtidens träning på Iksu se ut om IT-forskaren Charlotte Wiberg får bestämma.

Det ringer konstant i Charlotte Wibergs mobil när hon kryssar fram mellan träningsredskapen på Umeås största träningsanläggning Iksu. Hon lever som hon lär, nu ska hon ta cross media forskningen in i träningsvärlden och gärna med hjälp av mobilapplikationer av olika slag. Med fräscha forskarmiljoner från Vinnova ska hennes företag
Creative Camp
ta fram en ny IT-träningsplattform för Iksu med inspiration från interaktiv arkitektur.

Test i större skala

– Vi ska ta fram en demonstrator som ska främja och motivera träning och som kan appliceras på förenings-och idrottsverksamhet. Den måste hålla en viss innovationshöjd, så det gäller att skapa något helt nytt. Iksu har en lång tradition av att vara nyfiken på ny teknik och sätta trenden. Nu får vi tillsammans med dem och deras medlemmar chansen att testa våra idéer i en större skala. Det är en ynnest, säger hon.

Användarmedverkan står högt upp på listan för att utforma framtidens träningshjälpmedel.

– Vi behöver inte längre förklara varför vi ska ha informationsteknik i träningsvärlden, nu finns det ett sug efter den och många som vill bidra till utvecklingen.Vi har nått en kritisk massa som använder sociala medier, internet, mobiler med mera dagligen. Tillsammans med medlemmarna ska vi ta fram vad som efterfrågas men även bjuda på nya användningsområden av tekniken.

Ingen IT-messias

Creative Camp, är ett avknoppningsföretag från Informatik på Umeå universitet, som verkar inom cross media interaction design. Deras uppdrag är att smälta samman de olika mediernas budskap och ta produkten vidare.

– Det handlar om hållbar kommunikation och förståelse för träning. Vi vill inte bli någon slags IT-messias, vi vill vara lyhörda för verksamhetens behov. Iksus primära behov är att bokningssystemet fungerar smärtfritt, med över 17 000 medlemmar så får det inte klappa ihop. Förr var internet något som företag hade för att få ut lite reklam om sin verksamhet, i dag dominerar det ofta hela deras verksamhet.

VINNOVA finansierar i programmet Var Dags IT spännande, nyttiga och roliga IT-projekt som kan utvecklas till produkter och tjänster för individens vardag och fritid. Projekten ska med stöd av forskning utveckla så kallade IT-demonstratorer som åskådliggör en idé till en produkt eller tjänst så att den kan testas, utvärderas och kommuniceras. VINNOVA går in med upp till 1,5 miljoner kronor per projekt och finansierar i dag elva projekt under tre år varav Creative Camp är ett.

Text och foto: Ingela Hjulfors Berg