Roboten Pepper fanns med på scenen när utvecklarkonferensen Umedev öppnade i Umeå.
Roboten Pepper fanns med på scenen när utvecklarkonferensen Umedev öppnade i Umeå.

Talande robotar mötte nyfikna utvecklare

En lätt förvirrad robot som suckar uppgivet öppnade utvecklarkonferensen Umedev med 200 deltagare.

Det blev en mycket lyckad första omgång av Umedev, en gratis nystartad utvecklarkonferens för IT-branschen i norra Sverige. 22 presentationer och en huvudföreläsning gav utrymme för ett mycket brett innehåll som lockade 200 deltagare från en mängd IT-företag och Umeå universitet. De fick vara med om allt från robotar som suckade uppgivet, artificiell intelligens som styr fabrikernas underhåll, hur cyberbrott kan bekämpas med JavaScript, till testarens roll i det agila teamet. Och mycket mer.

Stort intresse

– Det blev större än vad vi tänkte oss. Jag tror att det fanns ett uppdämt behov för en sådan här konferens, säger Jenny Höglund Svensson, som ingått i arrangörsgruppen.

– Ja, att vi fick hit 200 personer är mycket mer än vad vi förväntade oss, säger Mattias Sällström, också han i arrangörsgruppen.

– Det är en lokal konferens, det som är jätteroligt är att vi har med universitetet på ett bra sätt med flera forskare som föreläsare. Det är också roligt att det är många företag här som jag inte känner till. Det finns verkligen potential här i stan, fortsätter Mattias Sällström.

Robotar som talar

– Jag måste verkligen säga att Suna Bensch, vår keynote-talare, var mycket bra. Hon kunde verkligen visa på betydelsen av naturliga språk och hur komplext det är att få maskiner att tala, säger Jenny Höglund Svensson.

Suna Bensch inledning på dagen var för övrigt något som många uppskattade. Framme vid talarstolen har hon två robotar på var sin sida. 120 centimeter höga, med runt huvud och stora ögon, drar de till sig deltagarnas blickar.

Precis när Suna Bensch ska inleda sin presentation börjar plötsligt en av robotarna röra på sig, viftar lätt med armarna och säger med lätt metallisk stämma: “Please try to rebuild me to fix the problems. I detected an error in my front camera.” Sedan suckar den lätt och faller framåt lite med sitt huvud. Något uppgiven, verkar det som.

Febril verksamhet in i det sista för att få robotarna uppkopplade mot wifi-nätet. Thomas Hellström och Suna Bensch från Institutionen för datavetenskap tillsammans med Mattias Sällström och Jenny Höglund Svensson, Omegapoint, förbereder.

Febril verksamhet in i det sista för att få robotarna uppkopplade mot wifi-nätet. Thomas Hellström och Suna Bensch från Institutionen för datavetenskap tillsammans med Mattias Sällström och Jenny Höglund Svensson, Omegapoint, förbereder.

Komplicerade system

Robotens plötsliga utbrott väcker stor munterhet bland de 200 deltagarna i publiken. Men dess bryderi med sin frontkamera passar perfekt in i Suna Bensch presentation när hon ska berätta om hur komplext det är att arbeta med maskiner som talar.

– Förväntningarna på dessa maskiner är oerhört stora, men vi måste vara medvetna om vad som är möjligt att göra och att det är komplicerade system som vi arbetar med, förklarar hon.

Till vardags arbetar Suna Bensch som forskare på Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet bland annat med att få maskiner att förstå mänskligt tal och kunna föra samtal med människor. Men hon är också vd för startup-företaget Factify som utvecklar ett system för robotar som kan hjälpa till i butiker som shoppingassistenter. Factify har även varit med i Startupprogrammet hos Uminova Innovation.

Att dessa robotar ska kunna förstå mänskligt tal och tyda innebörden i ett samtal med olika betoningar, ironi, glidningar och byte av samtalsämne är en uppgift som ställer dem inför svåra prov.

Stor bredd

Under dagen får de 200 deltagarna välja mellan 22 olika presentationer, allt från test och agil utveckling till artificiell intelligens och djupdykning i DevOps med containers och Kubernetes.

En grundpelare för UmeDev är att många ska kunna vara med och dela med sig av sin kompetens. Därför har arrangörerna i förväg bett så många som möjligt att anmäla sig för att hålla en presentation. Något som också gav resultat i ett brett program, allt från 45 minuters föreläsningar till en 15 minuters kortare presentationer. Att konferensen kommer tillbaka kan vi säkerligen räkna med.

Bakom UmeDev står Omegapoint, Acino, Umeå universitet, Alten, Knowit, Teknikhuset, Umeå Energi, Searchia, Cinnober, Pure IT och Uminova Innovation.