Mikael Larsson, Johan Tegström och Jörgen Bolin

Tar kampen mot nätattackerna

Med mobil teknik, smartphones och samhällets digitalisering ökar också riskerna på internet. Men med rätt säkerhetstänk går det att skydda sig mot många av hoten, menar säkerhetsexperter på UDK i Umeå.

– Företag blir attackerade, de blir hackade, så är det. Något annat är inte att förvänta sig. Vår absoluta uppfattning är att IT-säkerhet måste vara ett eget fokusområde hos företag, säger Jörgen Bolin, VD på UDK.

UDK har lång erfarenhet av säkerhetsfrågor och som IT-konsultbolag hjälper man andra företag att bygga upp sina säkerhetssystem. Sedan 2003 har UDK varit partner med Check Point som är ett av världens ledande säkerhetsföretag.

För att hämta in det senaste kring nya hot och säkerhetslösningar deltog Mikael Larsson och Johan Tegström, två av UDK:s säkerhetsexperter, i början av januari på Check Points årliga kickoff i Barcelona för partners i Europa. Flera nya säkerhetslösningar presenterades men officiellt släpps de in förrän lite senare i vår, berättar Johan Tegström.

Spårar sårbarhet

– IT-säkerhet är ett stort område. I webbprotokoll, i http-protokoll, finns i sig sårbarheter, i produkter du använder för att köra dina webbplatser finns det sårbarheter. Det vi gör är att dyka ner på djupet och titta på trafiken som flyter mellan olika nätverk, säger Johan.

Användning av smartphones och mobila enheter ökar vilket innebär nya utmaningar, något som de flesta säkerhetsansvariga kan konstatera. Det kan handla om att mobiler kommer på avvägar eller stjäls. Det kan vara appar som infekteras eller bristande rutiner i säkerhetstänk hos anställda.

– Vi ser en växande utmaning i mobilappar och när applikationer flyttar ut i molnet. Det är ju inte alltid du sitter på kontoret och jobbar utan du är också i hemmet eller på en flygplats. Det gäller att få upp ett skalskydd för mobilen, säger Mikael Larsson.

Allvarliga följder

Följderna av en attack kan bli mycket allvarliga för ett företag, inte minst då smartphones och mobila enheter idag kan innehålla mängder av affärskritisk information. 

Jörgen Bolin betonar att säkerhet aldrig kan bli en fråga om en engångsinsats. Nya program kommer ständigt som kan hacka sig in i system i ett företag.

– Din IT-miljö förändras hela tiden och då måste du också göra en analys över hur din säkerhet påverkas, säger Jörgen Bolin.

– Det finns stora möjligheter till förbättringar, fortsätter han.

Text och foto: Mikael Hansson