Fältcom
Mikael Långström, VD för Fältcom, menar att affären med New Yorks trafikinformation innebär ett genombrott för företagets USA-marknad.

Teknik från Umeå kopplar upp New Yorks busshållplatser

New York väljer Umeåbaserade Fältcom för att koppla upp busshållplatser i staden. Affären innebär ett genombrott i USA för Fältcom med helt ny standard för trafikinformation.

Städer över hela världen har omfamnat idén om den uppkopplade staden. Nu inleder New Yorks kollektivtrafikmyndighet New York City Department of Transportation, NYC DOT, ett program för att förbättra trafikinformationen vid New Yorks busshållplatser med hjälp av teknik för sakernas internet, Internet of Things, från Umeåföretaget Fältcom.

Ny teknikstandard för New York

Solcellsdrivna trafikinformationsskyltar utrustas med Fältcoms öppna plattform MIIPS som via nätet tar emot realtidsinformation från en server uppkopplad mot stadsbussarnas GPS. Lösningen gör att resenärerna kan informeras om hur många hållplatser bort bussen befinner sig, information som också är tillgänglig via smartphoneappar.

– Det här innebär i grunden en ny teknikstandard för New York som förbättrar resenärernas tillgång till reseinformation, säger Mikael Långström, VD för Fältcom.

– Jag hoppas att vår affär blir en viktig signal som får svenska företag att satsa på de globala affärerna och bidra till att förverkliga Internet of Things-marknadens enorma potential. IoT kan definitivt vara Sveriges nästa stora exportunder, säger Mikael Långström.

Fältcom blir i och med affären det första svenska företaget med en lösning godkänd för uppkoppling till blåljusnätet NYCWiN (NYC Wireless Network), blåljusnätet som polis och brandkår använder.

– Vi är stolta över att vår teknik bidrar till att utveckla trafikinformationen och underlätta resandet i en världsstad som New York. NYC DOT är en prestigekund som innebär ett genombrott för vår expansion i Nordamerika, säger Mikael Långström.

Fakta om affären

Fältcom har idag över 160 000 installerade enheter, varav 30 000 utgörs av den öppna plattformen MIIPS.
I dagsläget har Fältcom säljkontor och/eller sälj- och distributionspartners i Norden, Storbritannien och Nordamerika.
Målet är att de närmaste åren öka årsomsättningen från 100 till 300 miljoner kronor.

Programmet för uppgraderingar omfattar initialt 200 av totalt 16 000 busshållplatser i New York. Den svenskutvecklade tekniklösningen med uppkopplade, solcellsdrivna digitala trafikskyltar ska förbättra New Yorks realtidsinformation i busstrafiken. Det är den första svenska lösningen godkänd för uppkoppling till blåljusnätet NYCWiN (NYC Wireless Network)

Affären är en genombrottsorder för svensk export av tjänster och produkter inom sakernas internet (Internet of things, IoT), en marknad som år 2025 väntas omfatta 30 miljarder uppkopplade saker och motsvara 11 procent av världsekonomin.

Över 50 miljarder saker väntas vara uppkopplade mot sakernas internet år 2020. Sensorer tar emot och analyserar data och kommunicerar med omvärlden för att skapa smartare och attraktivare miljöer, varor och tjänster. Ett skifte som beskrivits som större än före och efter internet, appar och smartphones.