Jonas Olsson, Anders Stenebo, Eva Lund, Tommy Eriksson, Susanne Österman Dahlqvist, Jonas Osterman, Margareta Wåhlin och Glenn Reian.
SJu nyanställda hälsas välkomna till Teknikhuset av vd Susanne Österman Dahlqvist. från vänster Jonas Olsson, Anders Stenebo, Eva Lund, Tommy Eriksson, Susanne Österman Dahlqvist, Jonas Osterman, Margareta Wåhlin och Glenn Reian.

Teknikhuset rekryterar stort

Teknikhuset inleder hösten med en rejäl satsning, ökar från 19 anställda till 26. ”Vi har höga ambitioner att växa”, säger Susanne Österström Dahlqvist, vd.

– Vi vet vad det här nya gänget kan, det blir en bra matchning tillsammans med de vi redan har med befintlig personal, säger Susanne Österström Dahlqvist, vd för Teknikhuset, om de sju nya som nu äntrar Teknikhusets lokaler på Teg i Umeå. Rekryteringarna innebär att Teknikhuset går från 19 anställda till 26, en ökning på över 30 procent på ett bräde.

Susanne Österström Dahlqvist berättar att Teknikhuset under senare tid renodlat sin verksamhet, bland annat har flera bolag knoppats av.

– Nu satsar vi, vi har ett jättebra år bakom oss med nya kunduppdrag och nya möjligheter. Vi har mycket på gång och vill utveckla affärerna både lokalt och nationellt. Jag tror också att det kommer fler internationella uppdrag, säger en mycket förhoppningsfull Susanne Österström Dahlqvist.

– De nya medarbetarna har lång erfarenhet i branschen och vi förstärker på befintliga områden som SharePoint och .NET-utveckling som är vårt hantverk.

– Men vi breddar också med gedigen kompetens inom beslutsstöd och interaktionsdesign, berättar Susanne Österström Dahlqvist.

Susanne Österström Dahlqvist, vd för Teknikhuset, tillsammans med Tommy Eriksson och Eva Lund som båda går in i företagets ledning.

Susanne Österström Dahlqvist, vd för Teknikhuset, tillsammans med Tommy Eriksson och Eva Lund som båda går in i företagets ledning.

Breddar sin verksamhet

Teknikhuset har under de senaste åren gått från att vara en produktleverantör till att bli en plattformsoberoende helhetsleverantör av digitala tjänster med bred kompetens inom IT och digitalisering. Flera av de nya rekryteringarna ska ses som ett led i detta.

– Med de nya medarbetarna kommer vi att jobba än mer med kundernas verksamhetssystem och ledningssystem, fortsätter Susanne Österström Dahlqvist.

Bland de sju nya medarbetarna finns Eva Lund och Tommy Eriksson, tidigare Sogeti, som nu går in i ledningsgruppen för Teknikhuset. Eva Lund blir konsultansvarig projektledare medan Tommy Eriksson får rollen som dedikerad affärsutvecklare och kundansvarig.

Övriga nya medarbetare är:
Jonas Olsson, Systemarkitekt/SharePoint- och systemutvecklare.
Jonas Osterman, BI- och datawarehousekonsult.
Glenn Reian, Systemarkitekt/SharePoint- och systemutvecklare.
Anders Stenebo, Interaktionsdesigner.
Margareta Wåhlin, Systemarkitekt/SharePoint och systemutvecklare.

Bland Teknikhusets kunder finns Svenska kyrkan, Norra Skogsägarna, Komatsu Forest, Konftel, Skellefteå Kommun, Brottsoffermyndigheten, Olofsfors och Branäsgruppen.