Telemedicin
Martin Fahlström, Elisabeth Pietilä-Holmner och Solveig Hällgren vid Rehabiliteringsmedicinskt centrum, NUS.

Telemedicin kan lindra smärta

Personer i glesbygd med långvarig smärta i nacke, axlar och rygg ska kunna få hjälp med telemedicin.

Ett projekt för smärtrehabilitering i glesbygd via telemedicin har fått finansiering ur forskningsprogrammet REHSAM. Projektet – Multimodal smärtrehabilitering med "fjärrkontroll" – handlar om att med hjälp av telemedicin kunna genomföra ett avancerat rehabiliteringsprogram för smärtpatienter även i glesbygden. Det gäller personer med långvarig smärta från nacke, axlar och rygg som via den lokala primärvården i Storuman ska erbjudas i princip samma behandling som vid en specialistklinik för rehabilitering. Projektet ska studera och utvärdera effekterna av detta upplägg.

Projektledare är docent, överläkare Martin Fahlström, Rehabiliteringsmedicinskt centrum, NUS, och övriga projektmedlemmar är professor Gunnevi Sundelin, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, samt överläkare Solveig Hällgren och specialistsjukgymnast Elisabeth Pietilä-Holmner, båda vid Rehabiliteringsmedicinskt centrum, NUS, samt chefläkare Peter Berggren, Storumans sjukstuga.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 28 februari, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

28 februari, 2010