I slutet av 2017 beslöt Umeå kommun att införa närvarosystemet Tempus i alla Umeå kommuns förskolor.
I slutet av 2017 beslöt Umeå kommun att införa närvarosystemet Tempus i alla Umeå kommuns förskolor.

Tempus vill öka skolans digitalisering

Umeåföretaget Tempus går med i Swedish Edtech Industry för att driva på digital utveckling av skolområdet.

Ett flertal starka teknikområden har vuxit fram i Sverige under senaste åren. Här finns exempelvis infotech (it-området), biotech (medicin och läkemedel), cleantech (miljö och hållbarhet) och fintech (finansområdet). Men även utbildningsområdet edtech vill bli en svensk paradgren.

Umeåföretaget Tempus, som under sin tillväxt fått stöd av Uminova Innovation, går nu med i branschorganisationen Swedish Edtech Industry för att vara med och påverka och driva den digitala utvecklingen av morgondagens förskola.

Registrera närvaro

Tempus är ett system som låter vårdnadshavare med barn på förskola eller fritids lägga närvaroschema och registrera frånvaro via webben eller någon av Tempus appar. På så sätt kan personalen hela tiden se hur många barn som är närvarande på skolans olika avdelningar.

Genom att bli en del av Swedish Edtech Industry ingår Tempus i en organisation som inte bara vill stärka edtech i Sverige utan även öka möjligheterna till internationell expansion.

Internationellt avtal

Nyligen reste Swedish Edtech Industry som en av två delegationer med Prins Carl-Philip till Hongkong för att bland annat presentera hur Sverige arbetar med edtech. Syftet var att lära mer om Hongkongs utbildningsmarknad, knyta kontakter och presentera svensk edtech för Hongkong, en portal till östra Asien.

Resan resulterade också i ett avtal mellan Swedish Edtech Industry och Hong Kong Education City (HKEdCity) om ett samarbete som skall introducera svensk edtech till skolor i Hong Kong.

I Swedish Edtech Industry ingår förutom Tempus även företag som Bonnier, Gleerups, Natur & Kultur, Microsoft, Tieto, SchoolSoft och ett 60-tal andra stora och små företag i organisationen.