Jan Bidner och Eva Mårell Olsson
Forskaren Eva Mårell Olsson leder ett projekt om smarta glasögon i skolan. Jan Bidner från Sogeti deltog under dagen som expert inom gamification.

Testar smarta glasögon i skolan

Nyligen fick högstadieelever besöka forskare vid Umeå universitet för att pröva hur smarta glasögon som Google Glass och surfplattor kan användas i undervisningen.

Det var forskaren Eva Mårell-Olsson som bjudit in eleverna. Hon driver forskningsprojektet Google Glass goes Gamification där hon samarbetar med blivande civilingenjörer som läser teknisk fysik och industriell ekonomi vid Umeå universitet, företaget Sogeti och en högstadielärare. Projektet handlar om att sammanföra nya trender av teknik och pedagogiska metoder.

I forskningsprojektet ingår studenter som läser teknisk fysik och industriell ekonomi vid Umeå universitet.  Studenterna har skapat lärande utmaningar för skolelever som sedan kopplas ihop med en mix av olika digitala verktyg i form av surfplattor och smarta glasögonen Google Glass så att funktionaliteten utnyttjas på bästa sätt.

I projektet utforskas det hur spelifierat lärande eller gamification kan stärka skolelevers motivation och lust till lärande. Jan Bidner från Sogeti deltog under dagen som expert inom gamification.

Text och foto: Mikael Hansson