Veronica Augustsson, Mariea Hedblom och Ulf Ejelöv på Tillväxtdagar i Umeå.
Samtal och knyta kontakter är en av Tillväxdagarnas viktiga delar. På bilden Veronica Augustsson, vd på Cinnober, i samtal med Maria Hedblom, vd Skogstekniska klustret, och Ulf Ejelöv, chef för Swedbank Norra regionen.

Tillväxtdagar ger rum för framtida utmaningar

Mötet mellan traditionell basindustri och nya digitala kreativa näringar är en av flera viktiga frågor som diskuteras när Swedbanks Tillväxdagarna arrangeras i Umeå 21 – 23 maj. Framtidens utmaningar står i centrum för samtalen.

Fem ministrar, och närmare 600 andra politiker, forskare och företagsledare finns på plats under Tillväxtdagarna i Umeå den 21–23 maj för att tillsammans hitta lösningar på framtidens utmaningar.

– Det är viktigt att politiker och näringsliv får mötas om dessa viktiga frågor. Tillväxt är definitivt en sådan viktig fråga och Tillväxdagarna i Umeå är ett utomordentligt forum för detta, säger Ulf Ejelöv, medlem av Swedbanks koncernledning och chef för Norra regionen.

– Umeå är en spännande och kreativ miljö och har genom åren haft en stark tillväxt så här finns alla förutsättningar för att det ska passa att ha Tillväxdagarna här, fortsätter Ulf Ejelöv.

Basindustri och digitala näringar

Det är femte året i rad som arrangemanget hålls och när det nu sker i norra Sverige sätter valet av plats sin tydliga prägel på de ämnen som tas upp till debatt och samtal. Flera av de närmare 50 programpunkterna handlar om den traditionella basindustrin och de framväxande nya digitala kreativa näringarna. Vikten av att föra samman dessa olika områden betonas av flera talare.

– Konflikten mellan basindustri och ny teknik är konstruerad. I den globala konkurrens vi lever med måste vi ta till oss all den senaste tekniken för att kapa våra kostnader, förklarar Lars-Eric Aaro, vd för LKAB, och nämner bland annat hur trådlösa nätverk förändrat mycket av gruvbrytningen.

Stora förändringar väntar

Mötet mellan äldre industrigrenar och nya framväxande näringar var också något som David Mothander, policyansvarig på Google Sverige, vill instämma i.

– När man tar digital teknik och lägger det på traditionell industri så händer mycket spännande. Kunskapsindustrin och basindustrin måste växa samman, säger David Mothander och understryker sitt inlägg med att citera låttexten ”You ain't seen nothin' yet”, som en påminnelse om att ännu större förändringar och utmaningar väntar i framtiden.

Mötet mellan branscher

Från Skogstekniska klustret medverkar vd Maria Hedblom och även hon understryker vikten av att olika branscher kan mötas för att skapa tillväxt.

– Tillverkningsindustri, it-sektor och kreativa näringar byggs ihop. De lär av varandra och behöver varandra. Det är integrerat och hör ihop, säger Maria Hedblom, och betonar även vikten av att arrangemang som Tillväxdagarna läggs i norra Sverige.

– För vår del får vi visa upp tillväxten i norra Sverige och det är jätteviktigt, förklarar hon.

Ministrar på plats

Medverkar på årets seminarier gör näringsminister Annie Lööf (C), integrationsminister Erik Ullenhag (FP), arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M), finansmarknadsminister Peter Norman (M), och civil- och bostadsminister Stefan Attefall (KD). Från oppositionen kommer bland andra Mikael Damberg (S), riksdagsledamot och gruppledare i Riksdagen.

De deltagande företagsledarna och entreprenörerna representerar hundratusentals jobb.

Dessutom kommer ett 30-tal forskare och många studenter.

Några av medarrangörerna är Umeå kommun, Umeå universitet, Balticgruppen, MAX, Norrlandsfonden, PWC, Region Västerbotten och Sparbanken Nord.

Text och foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 22 maj, 2014Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

22 maj, 2014