Åsa Wikström och Jesper Aasa är årets vinnare av Skapa-priset i Västerbotten. Här tillsammans med landshövding Magdalena Andersson.
Åsa Wikström och Jesper Aasa är årets vinnare av Skapa-priset i Västerbotten. Här tillsammans med landshövding Magdalena Andersson.

Träning på recept och skidhållare vinner Skapa-pris

Årets Skapa-pris i Västerbotten går till innovationer för träning och hälsa.

Årets Skapa-pris till unga innovatörer går till läkaren Jesper Aasa med innovationen TpR – Träning på Recept.

Innovation TpR – Träning på Recept kan beskrivas som diagnosspecifik träning i hemmet med läkare och fysioterapeuter där övningar och träningsmoment kombineras med digital teknik. TpR erbjuds genom olika träningsprogram som patienten tar del av i hemmet genom en streaming-tjänst.

Jesper Aasa har med Träning på Recept fått stöd med affärsutveckling hos Uminova Innovation.

Samtidigt med pris till årets unga innovatör har även Skapa-priset delats ut. Det går till Åsa Wikström med innovationen On-rails, en lasthållare för bilar som bland annat kan användas till skidor och stavar.

De två vinnarna av Skapa-priset i Västerbotten presenterades vid en ceremoni på länsresidenset. Åsa och Jesper går nu vidare till en nationell jury och den nationella prisutdelningen sker den 8 november 2018 i Stockholm.

Skapa är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, Vinnova, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 12 september, 2018Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

12 september, 2018