thordab logo

TRIMMA får storkund i LKAB

Den globala mineralkoncernen LKAB investerar i beslutsstödet INSIKT, från svenska TRIMMA affärsutveckling. Bakom investeringen finns ett behov av ett enhetligt gränssnitt för hela koncernens budget och planeringsarbete.

Umeåföretaget
TRIMMA Affärsutveckling
på har fått en ny storkund när LKAB väljer att investera i företagets beslutsstödsystem INSIKT. Det nya systemet har nyligen driftsatts och används i den första etappen av den svenska delen av LKAB-koncernen.

LKAB sökte ett nytt system för budget och uppföljning och efter noggrann utvärdering av konkurrerande system föll valet slutligen på INSIKT från TRIMMA Affärsutveckling. Förutom LKAB’s krav på systemet premieras INSIKT för sin användarvänlighet och det faktum att produkten stödjer bolagets planeringsmodell, med över 20 olika budgettyper.

– Användarvänligheten i kombination med budget och uppföljning i ett enda verktyg är ofta avgörande faktorer för våra kunder som valt INSIKT som beslutsstödsystem, säger Andreas Forsberg, vd för TRIMMA Affärsutveckling.

Det nya systemet är redan driftsatt inför 2012 års budget och förväntningarna från LKAB’s håll är höga. Målsättningen med systemet är att nyttja INSIKT för stora delar av bolagets budget och uppföljningsprocess.

– Det känns bra att vi nu ser resultatet av en lång utvärderingsprocess och är övertygad om att vi valt  det system som bäst möter våra behov. Vi är mitt inne i vår budgetprocess för 2012 och har fått en bra respons från våra medarbetare, säger ansvarig beställare Katarina Holmgren, Direktör Group Control för LKAB.