Stefan Gelfgren
Idéhistorikern Stefan Gelfgren följer hur religion utövas i digtitala virtuella världar som Second Life.

Tro på Gud i virtuella världar

Hur ser heligheten ut i den virtuella världen och i sociala medier? Det ska idéhistorikern Stefan Gelfgren och Jørgen Straarup, professor i religionsvetenskap, vid Umeå universitet ta reda på.

– Gudstjänster och bönemöten pågår dygnet runt i den virtuella världen. För mig har det gett en ny andlig kick. Fördelen är att jag, som småbarnsförälder, kan gå i kyrkan på nätet när barnen har lagt sig, säger idéhistorikern Stefan Gelfgren.

Tillsammans med Jørgen Straarup har han fått forskningsanslag på tre miljoner kronor för tre år från Vetenskapsrådet för projektet
Pinocchio går i kyrkan – avatarers religiösa liv.

I över två år har forskaren Stefan Gelfgren via
HUMlab vid Umeå universitet
tittat närmare på kyrkan i den virtuella världen  och följt heliga aktiviteter i
Second Life, som är en virtuell värld som skapades 2003. Varje användare representeras av en avatar, som är en slags bild av dennes person på nätet och i Second Life kan alla användare bygga nya virtuella objekt och ge dem speciella egenskaper.

Filmen ovan kommer från den virtuella katedralen som Anglikanska kyrkan satt upp i Second Life. Människor från hela världen kommer hit via sina avatarer för att fira gudstjänst och det är bland annat liknande virtuella miljöer som nu ska undersökas av Stefan Gelfgren och Jørgen Straarup.

 

– Vi ska titta på hur helighet upplevs och hur den konstrueras i virtuella världar, inte enbart i Second Life utan även i andra sociala medier och på kommande plattformar som inte finns ännu.

– Jag upplever att det är lättare att prata med människor om andlighet i virtuella världar som i Second Life, säger Stefan Gelfgren vid Umeå universitet som ska forska om helighet på nätet i tre år.

Gillar samtalen mest

I Second Life finns det åtminstone ett 40-tal kyrkor och andra platser där avatarer träffas i en kristen gemenskap. Bland de största är den anglikanska kyrkan som är världsvid. I Second Life är det öppet för vem som helst att skapa en kyrka eller en gemenskap utan att vara präst.

– Den anglikanska kyrkan är en digital reproduktion av deras fysiska kyrka, här håller en präst möten via tal eller chatt. Andra församlingar bygger mer på fellowship där avatarerna sitter i ring och har samtal. Den formen gillar jag mest. Det går inte att klampa på hur som helst, utan de sociala koderna är desamma som i den fysiska världen. Jag kan exempelvis uppleva det besvärande om någon står för tätt intill min avatar.

Följer fysiskt och virtuellt

Forskningsprojektet är uppdelat i två delar. Stefan Gelfgren ska granska hur besökarna upplever att den virtuella miljön bidrar till deras religiösa liv. Jørgen Straarup ska titta på vilka miljöer och symboler som förmedlas till besökarna för att de ska förstå att de vistas på en helig plats.

– Jag räknar med att följa ett 20-tal kyrkobesökare i den virtuella världen och har även som målsättning att träffa dem i fysiska världen för att se om det är någon skillnad mellan avataren och människan bakom, säger Stefan Gelfgren.

Text: Ingela Hjulfors Berg Foto: Mikael Hansson


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 2 mars, 2010Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

2 mars, 2010