Daniel Lingblom
Daniel Lingblom, it-samordnare i Sala kommun, är mycket nöjd med samarbetet med upKeeper.

Två knapptryckningar allt som behövs

upKeeper blev svaret när Sala kommun sökte ett system för att centralt hantera alla datorer i kommunen. Idag rör det sig om 3 700 datorer som it-enheten snabbt kan uppdatera via internet.

– Vi har 3 700 datorer i hela kommunen och alla är anslutna till upKeeper. Har man så många datorer måste man ha ett manageringsverktyg, säger Daniel Lingblom, it-samordnare i Sala kommun.

Behovet av att hitta ett centralt manageringsverktyg blev aktuellt när elever och lärare i Sala kommun år 2009 skulle få egna datorer. It-enheten ville då hitta ett enkelt sätt att hantera dem men flera av de system man testade visade sig vara för krångliga. Det var inte förrän man prövade upKeeper från Umeå som bitarna föll på plats.

Enkelt att sköta

– Det som är så bra med upKeeper är att det är så enkelt att sköta. Dessutom får vi en suveränt bra support. För it-enheten innebär det att vi kan lägga ner vår tid på andra projekt. Vi har inte dragit ner på personalen, vi är nio stycken, men nu kan vi jobba med andra projekt, säger Daniel Lingblom.

Silverstaden Sala är Västmanlands till ytan största kommun och växte på 1500-talet fram som en gruvby i anslutning till den välkända silvergruvan. Idag lever nära hälften av Salas cirka 22 000 invånare på landsbygden och i tätorterna runt Sala stad.

Två knapptryckningar

– Sala kommun är till ytan en stor kommun men med upKeeper slipper vi mycket resor. Istället för att vi åker ut och hämtar en dator och installerar den så klarar vi det nu med två knapptryckningarna, säger Daniel Lingblom.

Med upKeeper konfigureras en organisations alla datorer från en central punkt, oavsett uppkoppling eller om datorerna finns på lokalkontoret eller hemma hos användaren.

– Vi når ut till alla skolor på landsbygden och även till användare som sitter hemma eftersom vi kan trycka ut uppdateringar och installationer via internet.

Daniel Lingblom uppskattar även de användarträffar som upKeeper anordnar varje år. Sjäv har han varit på två i Umeå då han inte bara får tillfälle att träffa personalen på upKeeper utan även ett stort antal andra användare från hela landet.

– Det är ett jätterbra forum där vi som använder systemet kan få lämna in förslag på nyheter till utveckling av systemet, säger Daniel Lingblom.

Fakta om upKeeper

upKeeper Solutions grundades hösten 2007 och har sitt säte i Umeå. Idag har man utöver Sala kommun över 100 slutkunder som automatiserat hanteringen av närmare 100 000 datorer.