Sommarlunch hos UDK
Sommarlunch hos UDK med spaning inför framtidens megatrender lockade ett hundratal gäster till borden. Med på festen var, från vänster, Hellis Mohlin, Tieto, Johan Funck, UDK, Christer Björkman och Per-Erik Brändström, båda Tieto.

UDK firar 25 år med framtidsspaning

När UDK, Umeå Datakonsulter, firar 25 år som it-företag bjuder man in till sommarlunch, men inte så mycket för att blicka bakåt utan mer för att spana efter framtidstrender.

Ett 100-tal kunder deltog under årets sommarlunch med UDK som gick i framtidens tecken, snarare än bakåtblickandet. Även om UDK bildades redan 1987 och som it-företag kan se tillbaka på en stadig tillväxt är det in i framtiden man vill blicka med sina kunder, när man firar jubileumet.

Till sin hjälp tog man trendspanaren Bobo Af Ekenstam som visade på tio megatrender som, åtminstone i dagens ljus, verkar vara betydelsefulla när det handlar om att påverka framtiden. Urbaniseringen, klimathotet, samhällets transparens, individualismen, altruismen som motpol till egoism, demografiska förändringar med en växande äldregeneration som både har pengar och är hälsosamma, digitaliseringen, sociala trender som till och med får produkter att göra statusuppdateringar, ökad mobilitet och en kunskapsrevolution som förändrar skola och lärande var tio punkter som Ekenstam lyfte fram.

För det företag som vill vara med om ytterligare 25 år är detta trender som man behöver hålla ett öga på och klara av att hantera, menade Ekenstam, inför sommarlunchgästerna som lyssnade intresserat men eftersom det är dagarna före midsommar nog också hade tankarna fyllda av den kommande semestern. Med Ekenstams ord om megatrenderna ringande i öronen får man nu först ladda om sina egna batterier innan man tar itu med framtiden då man är åter på jobbet till hösten.

Sommarlunch hos UDK

Trendspanaren Bobo af Ekenstam avslöjar tio megatrender som ställer stora krav på företagens möjligheter att växa.

Sommarlunch hos UDK

Mats Wilhelmsson och Peter Lidström från UDK hälsade välkomna till sommarlunch med trendspaning.

Text och foto: Mikael Hansson