Jörgen Bolin och Joakim Öhgren, UDK.
Jörgen Bolin och Joakim Öhgren, UDK.

UDK satsar på Qlikview

UDK satsar på beslutsstödsverktyget Qlikview. Det är början på företagets strategi att leverera tjänster och lösningar inom både affärssystem och Business intelligence, BI.

— Våra affärssystemskunder har haft en mycket tydlig önskan att vi ska utöka vårt erbjudande med beslutsstöd och verktyget Qlikview. Att vi breddar vår expertis passar mycket bra in i vår långsiktiga strategi, berättar Jörgen Bolin, vd för UDK.

UDK:s satsning har som mål att hjälpa kunderna att få kvalitetssäkrat data så att de varje dag kan fatta rätt beslut i sina verksamheter. Det blir en röd tråd genom hela processen, allt hänger ihop och följs åt.

Datamängderna ökar i rasande fart

— Gemensamt för våra kunder och alla medelstora och stora företag är att mängden data ständigt växer och det sker snabbt. För att kunna hantera all data och information måste det kvalitetssäkras för att man ska känna sig trygg när beslut ska fattas. Det är inte alltid så lätt som det låter, säger Jörgen.

Riskerna att inte arbeta med kvalitetssäkrat data och bra beslutsstöd är stora. Samma data kan till exempel tolkas på flera sätt och ge olika beslutsunderlag.

— Det finns exempel där underlagen sett helt olika ut trots att grunddatat är detsamma. För ett företag kan det vara förödande att fatta beslut på osäkra eller felaktiga premisser, förklarar Jörgen.

Helhetslösning för kunden

UDK kommer att erbjuda både helhetslösningar men även erbjuda separata tjänster inom affärssystem och beslutsstöd. Allt beror på vad kunden efterfrågar och hur behovet ser ut. Med satsningen blir UDK mer eller mindre ensamma i norra Sverige att kunna leverera en helhet inom områdena.

— Vi blir unika med att erbjuda hög kompetens inom både affärssystem och business intelligence. Andra aktörer är oftast specialister inom ett område men vår kombination finns det ingen annan som har, säger Jörgen.

— Det är en mer naturlig och enklare väg att vara leverantör av affärssystemslösningar och bredda sig med beslutsstödstjänster än tvärtom.

Kompetent team på plats

Inledningsvis kommer tre konsulter att arbeta med Qlikview. Joakim Öhgren är nyrekryterad från CGI och är driver för satsningen. Han ansvarar även för partnerskapet med leverantören Qlik. Joakim arbetar tillsammans med två erfarna konsulter som utbildats inom Qlikview. Ambitionen är att rekrytera ytterligare en konsult under hösten.

— Jag har arbetat med Business intelligence och Qlikview i många år och har en bra förståelse för vad som krävs. Det känns väldigt roligt att få vara med att bygga upp verksamheten, det är en satsning som kommer att ge stora effekter för våra kunder, säger han.

Joakim har stor erfarenhet och har i närmare 10 års tid arbetat med BI-lösningar. Ett exempel på ett framgångsrikt projekt var i Köpenhamn där han under ett års tid arbetade med Nordea Capital market och byggde upp deras BI-lösning för aktie-och valutahandel.

Arbetet redan igång

Jörgen Bolin ser fram emot hösten och vårens arbete.

— Vi har redan inlett de första Qlikview-projekten hos våra kunder och fler projekt står på tur redan under hösten. Vi vet att efterfrågan är hög och det blir ett spännande år som vi har framför oss, säger han.