UmBio-wins.png

Umbio vann Metro Tech Challenge 2009

Umbio vann Metro Tech Challenge 2009

Prisutdelningen ägde rum i Linköping, med anledning av Mjärdevi Science Parks 25-årsjubileum. Juryn utgjordes av representanter från: Svenska Riskkapitalföreningen, Kalmar Science Park, Mjärdevi Science Park i Linköping, SP Devices som vann förra årets tävling och Metro Teknik.

Juryns motivering:
ÅRETS INKUBATORFÖRETAG – UMBIO AB, NOMINERAT AV UMINOVA INNOVATION.
”Med ett målmedvetet men samtidigt lyhört entreprenörskap har teamet bakom företaget utvecklat både företaget och sig själva på ett imponerande sätt i resan från forskningslabbet till internationell marknadsacceptans.”

Umbio AB utvecklar och marknadsför kundanpassade applikationer inom multivariat bild- och dataanalys i form av bildanalys i onlineproduktion till process-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Umbio erbjuder en systemlösning som medför kundnytta i form av ökad effektivitet, minskad kassation och färre reklamationer. Bolaget bedöms ha en god internationell tillväxtpotential och har sin hemvist på Uminova Science Park.