Lindellhallen
Studenter på Umeå universitet, som på bilden, och alla invånare i Umeå kan njuta av västvärldens snabbaste bredband.

Umeå en av världens snabbaste internet-städer

Umeå placerar sig högt upp i den globala bredbandstoppen. Här finns västvärldens snabbaste bredband och Umeå är på 18:e plats bland alla världens städer visar en färsk internationell rapport.

Städer i Asien, främst i Japan och Sydkorea, dominerar bredbandsligan i världen. Masan i Sydkorea ligger i topp och av de hundra bäst uppkopplade städerna ligger mer än hälften i Japan. Umeå har snabbast bredband i västvärlden och kommer på 18:e plats i världstoppen, visar rapporten som har tagits fram av nätverksföretaget Akamai.

— Nu ser vi resultatet av ett långsiktigt arbete för bra bredbandskapacitet i Umeå kommun. Vi började att bygga ut fiber till enskilda fastigheter i mitten av 1990-talet och har länge legat i framkant när det gäller teknik och infrastruktur för IT, säger Mats Berggren, vd för UmeNet AB, Umeå Energi.

Tidigt ute med andra tjänster

— Umeå var också tidigt ute med att nyttja bredband för annat än internet, till exempel TV och telefoni, tillägger han. Stan har en ung befolkning och "IT-mognaden" är stor, vilket gör att invånarna gärna nyttjar de tjänster som tekniken medger.

Både i stan och i byarna

Umeå Energi har lagt ner över 1 250 km optofiberkabel och över 67 700 km fiber runt om i Umeå. Omkring 95 procent av umeborna har tillgång till bredband, det gäller hela kommunen, inte bara centralorten, vilket Mats Berggren menar är unikt:

— Nätet är väl utbyggt även i byarna på landsbygden och där kan vi erbjuda användarna samma hastighet och kvalitet som i centrala stan.

För att uppnå en bred och jämlik spridning av bredband har Umeå kommun också drivit nätverksutbyggnad i glesbygd utanför stan. Kommunen har bekostat bredband fram till byarna, delvis med bidrag från staten, och sedan har invånarna själva dragit kabel vidare till sina hushåll. Det har skett med bybornas eget engagemang och egna medel, med bidrag från kommunen. Liknande utbyggnad av bredband har skett i andra kommuner i Västerbotten.

Sverige på 6:e plats

Genomsnittliga bredbandshastigheter för olika länder redovisas också i rapporten och där ligger Sydkorea (12 Mb/s), Hong Kong (9 Mb/s) och Japan (7,8 Mb/s) i topp. Sverige (6,1 Mb/s) kommer på en sjätte plats efter Rumänien och Lettland. Den genomsnittliga hastigheten globalt sett är 1,7 Mb/s.

Text: Håkan Göransson Foto: Umeå universitet