Umeå som teknikstad håller hög klass, framkom under en teknikfrukost hos Uminova Innovation. Talare under mötet var, från vänster, Helena Jerregård, RiseSics Västerås, Marie Gidlund, Umeå kommun, Susanne Timsjö, ABB Robotics, och Maria Olofsson, Uminova Innovation.
Umeå som teknikstad håller hög klass, framkom under en teknikfrukost hos Uminova Innovation. Talare under mötet var, från vänster, Helena Jerregård, RiseSics Västerås, Marie Gidlund, Umeå kommun, Susanne Timsjö, ABB Robotics, och Maria Olofsson, Uminova Innovation.

Umeå en teknikstad som växer

Med en teknikbransch som omsätter 40 miljarder och en växande stark startupscen kliver Umeå fram som en drivande teknikstad.

Teknikfrukost är en serie möten i Umeå dit teknikföretag, forskare och startups bjuds in för att knyta kontakt med varandra. Denna gång hölls träffen i Uminova Innovations lokaler där frukostmötet bjöd på både en kartbild av teknikområdet i Umeå och en framtidsspaning inom bland annat robotik och ABB. Ett 60-tal deltagare från teknikföretag, startups, kommun och universitet slöt upp till mötet.

Marie Gidlund, näringslivsutvecklare Umeå kommun, inledde frukostmötet med en aktuell inblick i den omfattande teknikindustri som finns i Umeå.

– Umeå är verkligen en teknikstad. Techbranschen omsätter 40 miljarder kronor och här i stan finns fler robotar per 10 000 anställda jämfört med Tyskland, säger Marie Gidlund.

Marie Gidlund menade också att teknikföretagen i Umeå präglas av en stark samverkanskultur, vilja till förändring och nyfikenhet på teknik. Plus i kanten är också bra infrastruktur och starkt inslag av grön energi.

Samverkan startups och stora bolag

Maria Olofsson, projektledare på Uminova Innovation, berättade om det samarbete som Uminova Innovation har med nationella projektet Ignite Sweden som syftar till att ge stora bolag och startups möjlighet att mötas och knyta kontakt.

– Under vår senaste träff här i Umeå hade vi 44 möten mellan åtta storbolag och våra startups under en och samma dag. Det häftiga med Ignite Sweden är att närmare 40 procent av mötena leder till en andra träff, som i sin tur kan leda till konkreta affärer, säger Maria Olofsson.

– Vi jobbar mycket med aktiviteter där vi får startups att vara ute och träffa näringslivet.

Innovationskraft med startups

Maria Olofsson gav även en nulägesbild över Uminova Innovation där om kring 95 idéer och startups just nu får affärsstöd på olika sätt.

– Det här är startups med spets som finns tillgängliga att träffa. Det kommer också vårt nya projekt Innovationskraft handla om, det vill säga samverkan mellan näringsliv, forskning, studenter och startups. Jag vill sträcka ut handen till alla som vill vara med i detta, säger Maria Olofsson.

Susanne Timsjö, försäljningschef på ABB:s enhet Robotics, berättade därefter om framtidens tillverkande industri och hur människor och robotar kan arbeta sida vid sida på ett säkert sätt.

Helena Jerregård, vd på RISE SICS i Västerås, gav smakprov på olika projekt där forskningsinstitutet RISE samverkar med industrin för att utveckla och tillämpa ny teknik inom produkt- och produktionsutveckling.