Katrin Jonsson, forskare vid Informatik, Umeå universitet, och David Lindström, affärsansvarig Umeå Energi, finns med i satsningen på att få fram nya lösningar för Internet of Things i offentlig sektor.
Katrin Jonsson, forskare vid Informatik, Umeå universitet, och David Lindström, affärsansvarig Umeå Energi, finns med i satsningen på att få fram nya lösningar för Internet of Things i offentlig sektor.

Umeå Energi satsar på tävling för Internet of Things

Umeå Energi vill få startups och små och medelstora företag att utveckla Internet of Things-teknik för att bland annat spara energi. 300.000 kronor kan företag vinna i en riksomfattande tävling.

Tävlingen syftar till att få mindre företag och startups att utveckla nya innovativa och tekniska lösningar som gör nytta inom offentlig sektor. Upp till 300 000 kronor kan företag få för att utveckla nya Internet of Things-lösningar. Utlysningen av tävlingen ingår i det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Forskare vid Informatik, Umeå universitet, har också del i satsningen.

Gamification

Ett av uppdragen som Umeå Energi tagit fram ska bidra till att fler börjar spara på energi genom beteendeförändringar. Användarna behöver stimuleras och ges möjligheter att enkelt kunna påverka och styra sitt energiutnyttjande. Umeå Energi vill testa spelliknande former med inslag av tävlingsmoment, så kallad gamification, som ett nytt sätt att visualisera data och få användarna att agera annorlunda.

Mätning av solceller

Umeå Energi bidrar även med ett uppdrag att kostnadseffektivt mäta och visualisera solcellsproduktionen på en flerfamiljsfastighet. Mätningen skall kunna ligga till grund för nettodebitering av elförbrukning och de boende i huset ska stimuleras till att använda den producerade solcellselen när produktionen är som bäst. Fastighetsägaren vill även nyttja solcellsproduktionen till gemensamhetsytor vid rätt tillfällen.

Ett tredje uppdrag kommer från Lund där sensorer ska användas för att räkna antal fordon som parkerar på olika parkeringsytor.

Genom att låta ett antal offentliga organisationer formulera problem de vill ha lösta och koppla samman dessa med små och medelstora företag hoppas IoT Sverige kunna bidra till att lösa offentliga organisationers utmaningar och problem med innovativ och banbrytande teknik.

Efter ett par utgallringar kommer några företag att väljas ut för att få gå vidare med en slutgiltig ansökan till Vinnova. Maximalt kan projekten få en finansiering på 300 000 kronor för delfinansiering av företagets insats.

Sista datum för inlämning av förslag är onsdagen den 21 januari 2018. Läs mer om hur ansökan till tävlingen går till.