Katrin Jonsson och Lars Sandström
Katrin Jonsson, Umeå universitet, och Lars Sandström, Umeå kommun, ser fram mot att trådlösa sensorer ska ge smarta fastigheter.

Umeå får smarta fastigheter

Trådlösa sensorer ska ge Umeå smartare fastigheter med Internet of Things.

Umeå kommun, Umeå universitet och åtta andra aktörer deltar i det treåriga projektet ”Smarta fastighetslösningar med Internet of Things”. Projektet syftar till en optimerad användning av lokaler och har beviljats 9,3 miljoner kronor från IoT Sweden och Vinnova.

Trådlösa sensorer ska installeras i olika lokaler för att mäta exempelvis temperatur, tankar, avloppsbrunnar, luftfuktighet och partiklar.

– Värdena omvandlas till data som ger oss beslutsunderlag för att kunna optimera användningen av fastigheterna och förlänga livslängden på byggnaderna. Med andra ord ska vi utnyttja teknik för att få ut mer nytta av skattebetalarnas pengar, säger Lars Sandström, IT-strateg i Umeå kommun.

Optimera lokalvård
Från Umeå universitet deltar Institutionen för informatik och Institutionen för tillämpad fysik och elektronik som forskningspartner, samt flera andra verksamheter som lokalanvändare.

– För universitetet är det till exempel intressant att optimera lokalvård och jämföra bokningar med faktisk användning av lokaler. De trådlösa sensorerna kopplas upp via det stadsnät som finns i Umeå, säger Katrin Jonsson, universitetslektor vid Informatik, Umeå universitet.

I projektet ingår också Västerbottens läns landsting, Norsjö kommun, Umeå Energi och Vakin, och tillsammans med kommun och universitet förvaltar de drygt 1 700 000 kvm offentliga lokaler. Dessutom deltar UmeFast, Elektroniksystem, Indentive och Fält Communications (ägt av Telia), som alla vill utveckla, drifta och förvalta smarta fastighetstjänster.

Öppet innovationslabb
Umeå Energi kommer att sätta upp ett öppet innovationslabb för att kunna utveckla och testa smarta fastighetstjänster. Projektet kommer också att sätta upp en IoT-miljö hos Umevatoriet i syfte att sprida kunskap om IoT och offentlig sektor till barn, ungdomar och allmänhet.

Total budget för 2017–2020 är omkring 19 miljoner kronor.


Text av: Mikael Hansson

Publicerad: 22 september, 2017Dela artikel:

Text av:

Publicerad:

Facebook

Mikael Hansson

22 september, 2017